• TRENCHS PARERA, MIREIA (2021). Video (a partir de 00:17:25). Participació en programa "¿Dónde nacen los idiomas?" de la serie El Cazador de Cerebros. RTVE. (Emissió 17 de maig de 2021).
  • TRENCHS PARERA, MIREIA (2021). Mireia Trenchs: “La normalització lingüística va normalitzar el bilingüisme”. Entrevista concedida a la revista Pensem.cat.
  • ESTORS, LAURA (2020) Video (00:00:00 – 00:14:00) «L’adquisició del català com a llengua estrangera en el context multilingüe barcelonès: Estudi sobre les variables que intervenen en el procés d’aprenentatge d’alumnes adults indoirànics, arabòfons, sinoparlants i castellanoparlants». III Jornades «La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana» - YouTube
  • PATIÑO-SANTOS, Adriana (2020). Podcast The challenges of diversity and reception programs in secondary schools: Reflecting on inequality and language education.
    *Aquest podcast aborda la història d'un exitós programa d'acollida realitzat en una escola pública de Barcelona, que lamentablement va acabar tancant per diversos motius. Aquest cas ens permet considerar diversos factors que van més enllà de les pràctiques de l'aula. Un procés d'acollida ha de ser un esforç conjunt entre tots els professors i el personal directiu de l'escola, no únicament la responsabilitat ha de recaure en els professors responsables de la diversitat.
  • TRENCHS-PARERA, Mireia (2020). Video Viure entre llengües: reptes, actituds i estratègies lingüístiques dels joves catalans. IV Jornada de Dinamització Lingüística, Direcció General de Política Lingüística, Govern de les Illes Balears, Mallorca.
  • TRENCHS-PARERA, Mireia (2020). Video Com pot aprofitar la universitat el multilingüisme i la multiculturalitat per enfortir la seva funció social i integradora? Fragment d’entrevista, 360upf.
  • ESTORS, LAURA (2018) Video (00:11:16 – 00:26:46) "Preferències i actituds lingüístiques dels futurs mestres d'Educació Infantil i Primària" IV Jornades «La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana» - YouTube