Durada Quatre cursos acadèmics
Preu 2.287,12 € (preu orientatiu per estudiants de la UE. Altres tipologies)
Places 80
Admissions Com accedir a aquests estudis
Branca de coneixement
Ciències socials i jurídiques
Horaris
Temps complet, matí i tarda
Calendari
De setembre a juny
Crèdits
240 crèdits ECTS
Assignatures bàsiques: 60; assignatures obligatòries: 104; assignatures optatives: 52; pràctiques externes: 18; treball de fi de grau: 6
Idiomes
Català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura)
Lloc
Organització