RETROTRAD: La retroalimentació formativa en l'ensenyament-aprenentatge de la traducció.

Referència oficial: PID2020-113236GB-I00/MICIN/AEI/10.13039/501100011033

Institució finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación / Agencia Estatal de Investigación.

 

Investigadors principals: Maria Dolors Cañada i Gemma Andújar (UPF, Traducció).

Investigadors: Iván Delgado Pugués i María Tanagua Barceló Martínez (Universidad de Málaga).

Resum: 

La tendència actual en l'àmbit de la didàctica de la traducció és intentar desenvolupar una avaluació en el nivell universitari que superi la mera funció certificadora i que en fomenti el component formatiu. La funció comunicativa, orientadora i dialògica de l'avaluació formativa es desenvolupa principalment mitjançant la retroalimentació (feedback) que generen, sobretot, els docents, i que es pot concebre com un tipus concret d'ajuda pedagògica que té com a objectiu facilitar a l'estudiant la construcció de coneixement i l'autoregulació de l’aprenentatge. La influència positiva de la utilització de sistemes d'avaluació formativa en la millora del rendiment acadèmic de l'alumnat és, actualment, inqüestionable i, en particular, hi ha consens en la literatura sobre els beneficis de la retroalimentació en els processos d'ensenyament-aprenentatge, fins al punt que Hattie (1992: 9) afirma: “the most powerful single modification that enhances achievement is feedback”. A partir d'aquest plantejament, un repàs al panorama general de la investigació sobre avaluació formativa i retroalimentació a la didàctica de la traducció revela una situació paradoxal: malgrat el seu inqüestionable valor pedagògic i els nombrosos estudis que n’han abordat les especificitats i l’impacte en diferents camps del coneixement, no abunden els estudis sobre les pràctiques docents i les percepcions dels estudiants sobre la retroalimentació que reben a l'aula de traducció. El projecte RetroTrad es proposa contribuir a cobrir aquest buit de coneixement estudiant les pràctiques de retroalimentació en l'aula de traducció emmarcades en el seu context situacional.

Inter_ECODAL: Interculturalitat i intercomprensió en l'avaluació de la competència discursiva plurilingüe: formació en retroalimentació digital

Referència oficial: PID2020-113796RB-I00/MICINN/AEI/10.13039/501100011033

Institució finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación / Agencia Estatal de Investigación

Durada: 01/09/2021-31/08/2025

Investigadora principal: Carmen López Ferrero (UPF)

Investigadors: Encarnación Carrasco Perea (UB), Meritxell Girvent Montllor (UPF), Susana Madinabeitia (UN), Eduardo Negueruela (UN), Sònia Oliver del Olmo (UAB), Maria Sanz Ferrer (UPF)

Equip de treball: Laura Acosta Ortega (New College of the Humanities London), Silvia Agosto (UCM), Giovanna Arenare, Ana Castaño (University of Oxford), Ana María Ducasse (RMIT University, Melbourne), Marta García Balsas (UB), Emmy González Lillo (PUCV, Xile), Carmen González Rodríguez (UPF), Denise Holguín Vaca (UPF), María Teresa Mateo Girona (UCM), María Naranjo (UPF), Alberto Vílchez (Center for Learning and Multilingualism, Ginebra). 

Doctorands: Wensheng Guo (UPF), Fernando Lillo Fuentes (UPF), Inmaculada López Solà (UPF), Francesca Ricciardelli (UPF)

Resum: Les preguntes de partida que busca respondre el projecte Inter_ECODAL (2021-2025) són tres: 1) com poden els estudiants aprofitar millor la retroalimentació rebuda a l’avaluació sobre el seu grau de competència en diferents gèneres de discurs, 2) com contribueixen les eines digitals a desenvolupar aquesta habilitat?, i, per tant, 3) com podem alfabetitzar els estudiants en la retroalimentació en línia per aprendre nous gèneres de discurs? L’objectiu final d’aquest projecte és involucrar l’estudiant de diferents disciplines (humanístiques, científiques, tècniques), de diverses llengües i cultures, en les pràctiques de retroalimentació per augmentar la seva autonomia i autoregulació en el desenvolupament de la seva competència discursiva plurilingüe. Aquesta apropiació emprèn els reptes socials de la digitalització de l’educació i del foment d’una ciutadania crítica, participativa i reflexiva. 


 

 

FORVID: El vídeo com a format d'aprenentatge lingüístic dins i fora de l'institut

 

Referència oficialRT2018-100790-B-100 (Programa Retos de investigación).
 Institució finançadoraMINECO (Ministerio de Economía y Competitividad).

Durada01/01/2019-31/12/2021.

Investigador principalDaniel Cassany (UPF, Traducció).

InvestigadorsCarme Bach (UPF, Traducció), Josep M. Castellà (UPF, Humanitats), Sílvia Llach (U. de Girona), Montserrat Casanovas (U. de Lleida), Rosa Mateu (U. de Lleida), Javier Muñoz-Basols (Oxford University), Consuelo Allué (U. Pública de Navarra), Cristina Aliagas-Marín (UAB), Boris Vázquez-Calvo (U. de Burgos).

DoctorandsMarina Pérez Sinusía, Leticia Tian Zhang, Liudmila Shafirova, Meztli Santamaría, Rhiannon O'Grady, Shaoqi Zhang.

Resum:Ja que la publicació i el comentari de vídeos està substituint en part la lectura i l'escriptura analògica o digital, tant dins de l'aula (amb tasques de classe) com fora (en les pràctiques ocioses i socials), ens proposem construir un corpus de 50 vídeos publicats per adolescents, dins i fora de l'aula, per: 1) analitzar la qualitat lingüística d'aquests productes (valorant el registre, la varietat i la qualitat dels discursos orals i escrits); 2) descriure la tipologia de vídeos juvenils, caracteritzant el seu procés de producció; 3) documentar la seva difusió i avaluació, identificant les plataformes en què es difonen i les reaccions que obtenen, o els criteris d'avaluació que s'apliquen als vídeos escolars a classe; 3) analitzar la variable de gènere, explorant l'apropiació que fan noies i nois de la producció i publicació de vídeos, i de l'impacte en la construcció de la seva identitat, i 5) descrivint i valorant els aprenentatges lingüístics que promou aquesta pràctica. A més de l'recopilar, descriure i analitzar els vídeos, ForVid entrevistarà els alumnes i als docents que fan servir vídeos en els centres escolars, així com als nois (YouTubers, gamers, etc.) que disposen de canals a la xarxa (Tik tok, YouTube) que promouen els seus continguts i punts de vista. Un altre punt d'interès de el projecte és esbrinar les funcions que exerceix l'escriptura en aquesta pràctica multimodal.

ECODAL. Evaluación de la Competencia Discursiva de Aprendices Adultos Plurilingües

Referència oficial: EDU2016-75874-P (AEI/FEDER, UE)
Institució finançadora: MINECO (Ministerio de Economía y Competitividad)
Durada: 01/01/2017-31/12/2019.
Investigador principal: Carmen López-Ferrero (UPF)
Investigadors: Encarnación Atienza, Maria Dolors Cañada, Ernesto Martín Peris, Carme Bach, Eduardo Negueruela, Maria Naranjo, Maria Asunción Bes, Laura Borràs, Olga Esteve, Elena Ferran, Francesc Fernández, Manel Lacorte, Carmen González Rodríguez, 
Doctorands: Laura Acosta, Alberto Vílchez, Verónica Asensio, Ana Castaño, Yris Casart, Denise Holguín, Marta García Balsas, Zhiying Li, Aina Obis, Alba Milà-Garcia, Maria Sanz.
Resum: A l'ensenyament-aprenentatge de llengües, quina forma d'avaluar ajuda a produir millors discursos? Investiguem al projecte ECODAL si una millora en l'avaluació, amb una funció reguladora, comunicativa i formativa -compatible amb una avaluació final, certificativa, sumativa- pot representar un avenç en la producció de gèneres orals, escrits i multimodals en les diferents llengües que aprenen adults plurilingües. L'objectiu final d'aquesta recerca és configurar un model didàctic per a orientar el desenvolupament i l'avaluació de la competència discursiva plurilingüe en diferents contextos d'educació formal: en cursos de grau, escoles oficials d'idiomes i centres de llengües universitaris. En aquest espai web anirem difonent els avenços del projecte. 
 

 

Defandom El fandom en la juventud española

 • Referència oficialTercera convocatoria de ayudas a la investigación (2016).
 • Institució finançadoraCentro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud.
 • Durada: 18 meses.
 • Investigador principal: Daniel Cassany (UPF).
 • Investigadors: Cristina Aliagas, Boris Vázquez-Calvo y María José Valero-Porras.

 • Doctorands: Mariona Pasqual, Liudmila Shafirova y Leticia-Tian Zhang.

 • Resum: 

  El fandom en la joventut espanyola documenta i analitza les pràctiques lletrades, multimodals i artístiques que desenvolupen els adolescents i joves plurilingües espanyols en les comunitats més importants d’aficionats a obres populars globals (fanfic, fanart, anime i manga, videogamers), en línia i fora de línea. El projecte va obtenir finançament en la Tercera convocatoria de ayudas a la investigación (2016) del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud.

  Amb un enfocament etnogràfic, amb entrevistes en profunditat, observació participada i seguiment en línia, el projecte es proposa oferir una descripció general del fenomen fan a Espanya; analitzar i interpretar amb detall 5 casos de comunitats diferents; descriure la influència (aprenentatge, motivació, empoderament, identitats, afiliacions) que aquestes pràctiques proporcionen als joves; publicar una antologia de las millors obres, i afavorir així un coneixement més profund i una apreciació més positiva de la cultura fan.

 

ICUDEL15 Identidades y culturas digitales en la educación lingüística

 • Referència oficial: EDU2014-57677-C2-2-R. 

 • Institució finançadora: MINECO (Ministerio de Economía y Competitividad).

 • Durada: 01/01/2015-31/12/2017.

 • Investigador principal: Daniel Cassany (UPF).

 • Investigadors: Consuelo Allué (Universidad Pública de Navarra), Cristina Aliagas (UAB), Carme Bach (UPF), Josep Maria Castellà (UPF), Sílvia Llach (UdG),  Elena Merino (UOC) i Javier Muñoz-Basols (Oxford University).

 • Investigadors de la Universitat de Lleida: Montserrat Casanovas (IP), Rosa Mateu, Neus Vila.

 • Doctorands: Yolanda Capdevilla (UdL), Misa Fukukawa (UPF), Francisco Martínez (UPF), Aina Obis (UPF), Marina Pérez Sinusía (UPF), María José Valero (UPF) y Boris Vázquez (UPF).


IES 2.0 Prácticas letradas digitales. Materiales, actividad de aula y recursos lingüísticos en línea

 • Referència oficial: EDU2011-28381.

 • Institució finançadora: MINECO (Ministerio de Economía y Competitividad)

 • Durada: 01/01/2012-31/12/2014

 • Investigador principal: Daniel Cassany (UPF)

 • Investigadors: Cristina Aliagas (University of Sheffield), Carme Bach (UPF), Josep Maria Castellà (UPF), Jordi Cicres (EdG), Sílvia Llach (UdG), Carmen López Ferrero (UPF), Rosa Mateu (UdL), Elena Merino (UOC), Óscar Morales (Universidad de Los Andes - Mérida), Sònia Oliver (UAB), Dolors Ribot (UdG) i Glòria Sanz (UdG).

 • Doctorands: Francisco Martínez (UPF), María José Valero (UPF) y Boris Vázquez (UPF).


DEMODICOP Disseny i experimentació d'un model didàctic per al foment de la competència plurilingüe en l'ensenyament de llengües estrangeres.

 • Referència oficial: EDU2012-38452.

 • Institució finançadora: MINECO (Ministerio de Economía y Competitividad)

 • Durada: 01/01/2013-31/12/2015

 • Investigador principal: Olga Esteve (UPF)

 • Investigadors: Encarna Atienza, Maria Asunción Bes, Maria Dolors Cañada, Francesc Fernàndez i Ernesto Martín Peris.

 • Doctorands: Rebecca Walter.


Practiletrada Descripción de algunas prácticas letradas recientes. Análisis lingüístico y propuesta didáctica

 • Pàgina web: https://sites.google.com/site/practiletrada/home 

 • Referència oficial: HUM2007-62118.

 • Institució finançadora: MICINN (Ministerio de Ciencia e Innovación)

 • Durada: 01/10/2007-30/03/2011

 • Investigador principal: Daniel Cassany (UPF).

 • Investigadors (UPF): Encarna Atienza, Josep Maria Castellà, Sergi Cortiñas, Elena Ferrán, Carme Hernández García, Carmen López Ferrero, Francina Martí, Ernesto Martín Peris i Sònia Oliver

 • Doctorands: Cristina Aliagas y Óscar Morales.


Tutoria Estudio de la tutoría como instrumento orientador en la instrucción de lenguajes extranjeras.

 

 • Referència oficial: EDU2012-38452.

 • Institució finançadora: MEC (Ministerio de Educación y Ciencia)

 • Durada: 01/01/2019-31/12/20111.

 • Investigadora principal: Maria Dolors Cañada (UPF)

 • Investigadors: Encarna Atienza, Maria Asunción Bes, Olga Esteve, Francesc Fernàndez i Ernesto Martín Peris.

 • Doctorands: Rebecca Walter.


RecepCritica La competencia receptiva crítica: análisis y propuesta didáctica

 • Referència oficial: HUM2004-03772

 • Institució finançadora: MICINN (Ministerio de Ciencia e Innovación)

 • Durada: 13/12/2004-12/12/2007

 • Investigador principal: Daniel Cassany i Comas

 • Investigadors: Encarna Atienza, Josep Maria Castellà, Elena Ferrán, Carme Hernández García, Carmen López Ferrero, Francina Martí, Ernesto Martín Peris i Sònia Oliver

 • Doctorands: Óscar Morales


Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) PEL español para secundaria: diseño, experimentación, validación y difusión

 • Referència oficial: Proyecto ELP (European Language Portfolio) del Consell d'Europa 

 • Institució finançadora: Subdirección General de Programas Europeos (MECD)

 • Durada: 1/1/2001-31/12/2004

 • Investigador principal: Daniel Cassany i Comas

 • Investigadors: Olga Esteve, Ernesto Martín Peris, Carmen Pérez Vidal, Cristina Escobar.

 • Institucions: MECD, Universitat Pompeu Fabra, Universidad de Valladolid, EOI Madrid.