A l'ensenyament-aprenentatge de llengües, quina forma d'avaluar ajuda a produir millors discursos? Investiguem al projecte ECODAL si una millora en l'avaluació, amb una funció reguladora, comunicativa i formativa -compatible amb una avaluació final, certificativa, sumativa- pot representar un avenç en la producció de gèneres orals, escrits i multimodals en les diferents llengües que aprenen adults plurilingües. L'objectiu final d'aquesta recerca és configurar un model didàctic per a orientar el desenvolupament i l'avaluació de la competència discursiva plurilingüe en diferents contextos d'educació formal: en cursos de grau, escoles oficials d'idiomes i centres de llengües universitaris.

Projecte MINECO: EDU2016-75874-P (AEI/FEDER, UE)

Grup de Recerca en Aprenentatge i Ensenyament de Llengües

Edifici Roc Boronat (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona