Interculturalitat i intercomprensió en l'avaluació de la competència discursiva plurilingüe (Inter_ECODAL)

Formació en retroalimentació digital

Avaluació de la competència discursiva d'aprenents adults plurilingües (projecte ECODAL)

Detecció de necessitats formatives i pautes per a un aprenentatge autònom

La competència discursiva en les seves constel·lacions: glossari

Accedeix-hi

2021-2025: Projecte Inter_ECODAL

Referència del projecte: PID2020-113796RB-I00/MICIU/AEI/10.13039/501100011033

Les preguntes de partida que busca respondre el projecte Inter_ECODAL (2021-2025) són tres: 1) com poden els estudiants aprofitar millor la retroalimentació rebuda a l’avaluació sobre el seu grau de competència en diferents gèneres de discurs, 2) com contribueixen les eines digitals a desenvolupar aquesta habilitat?, i, per tant, 3) com podem alfabetitzar els estudiants en la retroalimentació en línia per aprendre nous gèneres de discurs? L’objectiu final d’aquest projecte és involucrar l’estudiant de diferents disciplines (humanístiques, científiques, tècniques), de diverses llengües i cultures, en les pràctiques de retroalimentació per augmentar la seva autonomia i autoregulació en el desenvolupament de la seva competència discursiva plurilingüe. Aquesta apropiació emprèn els reptes socials de la digitalització de l’educació i del foment d’una ciutadania crítica, participativa i reflexiva. 

Inter_ECODAL (2021-2025) és continuació del projecte ECODAL (2016-2020)

2016-2020: Projecte ECODAL

Projecte MINECO: EDU2016-75874-P (AEI/FEDER, UE)

A l'ensenyament-aprenentatge de llengües, quina forma d'avaluar ajuda a produir millors discursos? Investiguem al projecte ECODAL si una millora en l'avaluació, amb una funció reguladora, comunicativa i formativa -compatible amb una avaluació final, certificativa, sumativa- pot representar un avenç en la producció de gèneres orals, escrits i multimodals en les diferents llengües que aprenen adults plurilingües. L'objectiu final d'aquesta recerca és configurar un model didàctic per a orientar el desenvolupament i l'avaluació de la competència discursiva plurilingüe en diferents contextos d'educació formal: en cursos de grau, escoles oficials d'idiomes i centres de llengües universitaris.

Grup de Recerca en Aprenentatge i Ensenyament de Llengües

Edifici Roc Boronat (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

Segueix-nos!

@inter_ecodal