Discurs i Sociolingüística a debat en les IV Jornades d’Estudis del Discurs Helena Calsamiglia

Per Vicent Climent-Ferrando, 21 de desembre de 2020

Més de seixanta persones assistien, el passat 16 de desembre, a la IV Jornada d’Estudis del Discurs Helena Calsamiglia, organitzades conjuntament pel Grup d’Estudis del Discurs i de la Traducció, el Grup d’Ensenyament de Llengües i el Màster en Estudis del Discurs del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF. Les jornades han girat al voltant del binomi discurs-sociolingüística, en què les professores Luisa Martín Rojo, de la Universidad Autónoma de Madrid, i Luci Nussbaum, de la Universitat Autònoma de Barcelona, han fet una repassada sobre diversos aspectes de la ideologia, els discursos dominants i les tendències de recerca actuals en l’àmbit del discurs.

Sota el títol Sujetos hablantes. Debates sobre la desigualdad y la falta de reconocimiento, Martín Rojo ha fet un breu recorregut per la lingüística del segle XX i s’ha centrat en l’àmbit de les pràctiques lingüístiques en situacions comunicatives concretes en què els subjectes parlants – i no tant la llengua en sí – passen a ser el focus d’atenció. A partir dels conceptes de ideologies dominants, models i normes lingüístiques, Martín Rojo ens fa reflexionar sobre conceptes relacionats amb el multilingüisme i la ideologia que hi ha al darrere d’aquests conceptes i ens proposa examinar com les lluites socials per la distribució dels recursos lingüístics i pel reconeixement dels parlants es trasllada ara també a la recerca sobre llengua i ideologia. Suggereix nous conceptes com el de parlant neoliberal – entès com la persona que té com a màxima aprendre llengües per a finalitats laborals competitives únicament – i ens convida a continuar la recerca sobre com canviar els actuals ordres sociolingüístics per a generar nous models de parlants i nous patrons de reconeixement de parlants. En les seves paraules de cloenda, Martín Rojo ha encoratjat a transformar els patrons lingüístics dominants establerts a través de nous activismes lingüístics.

 

Translanguaging i plurilingüisme: dos conceptes veïns que no es parlen massa ha estat el títol de la ponència de la professora Luci Nussbaum. Després de fer unes pinzellades sobre el concepte de plurilingüisme i multilingüisme aplicat sobretot a la pedagogia i l’ensenyament de llengües i de fer una repassada sobre la recerca de les professores, i amigues, Helena Calsamiglia, Amparo Tusón i ella mateix, la ponent ha narrat l’evolució dels conceptes i ha introduït, posteriorment, el concepte de translanguaging.

 

Nussbaum descriu l’origen del terme, originat al país de Gal·les, i explica el seu ús, que fa referència a l’ús intermitent del gal·lès i de l’anglès de manera bidireccional en situacions comunicatives concretes. Després d’exposar els diversos autors que han fet recerca sobre el terme, i també les veus crítiques, Nussbaum ens suggereix que pot ser un concepte més dinàmic, fluït – més que conceptes més tradicionals com ara  “code-switching” o del propi concepte de “multilingüisme” – que pot ajudar-nos a explicar usos lingüístics en contextos de convivència lingüística.

Els debats han servit per compartir recerca i coneixements en l’àmbit del discurs i, també, per mostrar l’afecte i l’admiració a la professora Helena Calsamiglia, estimada per companys, estudiants i investigadors del Discurs.