RETROTRAD

La retroalimentació formativa en l’ensenyament-aprenentatge de la traducció

El projecte RETROTRAD planteja un doble objectiu:

1) descriure i caracteritzar els processos de retroalimentació a l'aula de traducció a l'àmbit universitari.
2) determinar-ne la possible incidència en el procés d'aprenentatge dels futurs traductors. Per assolir aquest objectiu, es constituirà un corpus d'anàlisi a partir de les dades obtingudes en entrevistes semiestructurades a docents, grups de discussió amb estudiants, mostres de retroalimentació escrita en traduccions i observacions d'aula en assignatures de traducció general i especialitzada dels graus en Traducció i Interpretació que s'imparteixen a dos centres: la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de Màlaga

El context situacional en què es produeixen aquestes pràctiques, essencial per determinar com es concreta la retroalimentació a l'aula, s'analitzarà a partir dels documents institucionals i acadèmics que emmarquen les assignatures on intervenen els participants. La triangulació de les dades i la comparació entre els dos centres per determinar quina cultura de la retroalimentació promouen hauria de permetre desenvolupar en profunditat el concepte i les estratègies de retroalimentació formativa més freqüents a la didàctica de la traducció, per afavorir aprenentatges significatius dels estudiants i pràctiques docents més reflexives.

PID2020-113236GB-I00/MICIN/AEI/10.13039/501100011033

Finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación i l’Agencia Estatal de Investigación

Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Edifici Roc Boronat (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

 +34 93 542 24 68

[email protected]