Els criteris d’actuació de la gestió econòmica de recerca s’han de fonamentar en dues vessants: primera, els criteris generals de gestió econòmica de la Universitat i de l’Administració Pública i segona, els criteris propis de cada programa de recerca sobre quines despeses són elegibles.

Pel que fa a la primera vessant, els criteris de la gestió econòmica de recerca no han de ser diferents dels de la resta d’àmbits de la UPF, per la qual cosa les secretaries de departament o institut, faran servir els mateixos criteris generals que per a una sol·licitud de despesa a càrrec de segments orgànics o d’extensió universitària.

Quant a la segona, els organismes i les entitats atorgants de cada programa de recerca estableixen quines despeses són elegibles i justificables. Així, tenint en compte aquests criteris d’elegibilitat, estem treballant en la confecció d’unes fitxes – resum d’ajuts, que es poden consultar a l'aplicació @bac, amb les principals característiques de cada programa de recerca, prioritzant els aspectes d’elegibilitat d’execució de despesa.