1. Què és la docència híbrida?

La docència híbrida combina eines, materials i oportunitats d'aprenentatge i interacció en línia amb metodologies presencials a classe.

2. Tingues present les següents recomanacions

Punt de partida: tenint en compte els objectius d'aprenentatge, la modalitat d'ensenyament i l'itinerari de l'estudiant (què és allò que ha d'aprendre):

Planifica la docència presencial de tal manera que a classe realitzis activitats que tinguin un valor afegit que no pots aconseguir en línia.
 • Et recomanem no dissenyar la classe presencial per una banda i les classes en línia per un altra, sinó que han de tenir continuïtat i han de fluir d'un entorn a l'altre.
 • Dissenya l'Aula Global de forma estructurada, ordenada, atractiva i fàcil.
 • Informa l’estudiant del seu itinerari formatiu mitjançant un pla d'aprenentage calendaritzat
 • Diversifica les activitats formatives en funció de si fas la classe presencial o en línia:
  • activitats síncrones: són les que es fan simultàniament durant la classe presencial o per videoconferència
  • activitats asíncrones: lectures, activitats de comprensió i de producció escrites, qüestionaris, debats al fòrum, resoldre un cas, vídeos externs, desenvolupar un projecte, materials multimèdia d'aprenentatge (MMA)...
  • Recorda calcular el temps de dedicació de l'estudiant segons l'activitat formativa.
 • Mantingues una interacció regular amb els estudiants i estableix un canal de comunicació amb ells. Per a les assignatures que s’imparteixen en línia preveu una freqüència d'interacció setmanal o, com a mínim, quinzenal a través de fòrums, correu electrònic, videoconferència o enregistrament d'àudio per donar feedback.
  • Mira de respondre les consultes en un període màxim de 48 hores.
 • Reforça l'avaluació formativa ja que permet a l'estudiant detectar durant el trimestre les possibles dificultats i corregir-les. Redueix l'avaluació sumativa o qualificadora, que només aporta resultats al final del procés.
  • Recorda que pots fer a distància la majoria d’activitats d’avaluació continuada i que amb les eines que tens disponibles pots fer el seguiment de l’aprenentatge de l’estudiant.
 • Diversifica el formats per a la presentació de treballs: infografies, mapes mentals, pòsters, presentacions narrades amb veu, podcasts o vídeos.
 • Promou el treball de pràctiques o de laboratori mitjançant simulacions en vídeo que ofereixin als estudiants casos, problemes o dades que han d’interpretar.

 

Per saber-ne més:

Consulta el Pla d’atenció en línia de les assignatures del curs 2020-2021.

Mira't aquest webinar:

Recomanacions per a una docència eficient en línia

Dilluns, 13 de juliol del 2020

 

Podeu consultar també la primera edició d'aquest webinar, impartida el 31 de març del 2020.

3. Consulta el material de suport

4. Familiaritza't amb les eines TIC per a la docència

A l'apartat Les eines pots consultar totes les eines que la UPF posa a la teva disposició organitzades en funció de diferents criteris.

Consulta les eines!