1. Què és la docència híbrida?

La docència híbrida combina eines, materials i oportunitats d'aprenentatge i interacció en línia amb metodologies presencials a classe.

2. Tingues present les següents recomanacions

Punt de partida: tenint en compte els objectius d'aprenentatge, la modalitat d'ensenyament i l'itinerari de l'estudiant (què és allò que ha d'aprendre):

Planifica la docència presencial de tal manera que a classe realitzis activitats que tinguin un valor afegit que no pots aconseguir en línia.
 • Et recomanem no dissenyar la classe presencial per una banda i les classes en línia per un altra, sinó que han de tenir continuïtat i han de fluir d'un entorn a l'altre.
 • Dissenya l'Aula Global de forma estructurada, ordenada, atractiva i fàcil.
 • Informa l’estudiant del seu itinerari formatiu mitjançant un pla d'aprenentage calendaritzat
 • Diversifica les activitats formatives en funció de si fas la classe presencial o en línia:
  • activitats síncrones: són les que es fan simultàniament durant la classe presencial o per videoconferència
  • activitats asíncrones: lectures, activitats de comprensió i de producció escrites, qüestionaris, debats al fòrum, resoldre un cas, vídeos externs, desenvolupar un projecte, materials multimèdia d'aprenentatge (MMA)...
  • Recorda calcular el temps de dedicació de l'estudiant segons l'activitat formativa.
 • Mantingues una interacció regular amb els estudiants i estableix un canal de comunicació amb ells. Per a les assignatures que s’imparteixen en línia preveu una freqüència d'interacció setmanal o, com a mínim, quinzenal a través de fòrums, correu electrònic, videoconferència o enregistrament d'àudio per donar feedback.
  • Mira de respondre les consultes en un període màxim de 48 hores.
 • Reforça l'avaluació formativa ja que permet a l'estudiant detectar durant el trimestre les possibles dificultats i corregir-les. Redueix l'avaluació sumativa o qualificadora, que només aporta resultats al final del procés.
  • Recorda que pots fer a distància la majoria d’activitats d’avaluació continuada i que amb les eines que tens disponibles pots fer el seguiment de l’aprenentatge de l’estudiant.
 • Diversifica el formats per a la presentació de treballs: infografies, mapes mentals, pòsters, presentacions narrades amb veu, podcasts o vídeos.
 • Promou el treball de pràctiques o de laboratori mitjançant simulacions en vídeo que ofereixin als estudiants casos, problemes o dades que han d’interpretar.

 

Per saber-ne més:

Consulta el Pla d’atenció en línia de les assignatures del curs 2020-2021.

Mira't aquest webinar:

Recomanacions per a una docència eficient en línia

Dilluns, 13 de juliol del 2020

 

Podeu consultar també la primera edició d'aquest webinar, impartida el 31 de març del 2020.

Trucs per organitzar i automatitzar l'Aula Global com a docent


Dimecres, 4 de novembre del 2020

3. Consulta el material de suport

4. Familiaritza't amb les eines TIC per a la docència

A l'apartat Les eines pots consultar totes les eines que la UPF posa a la teva disposició organitzades en funció de diferents criteris.

Consulta les eines!