Com enregistrar i/o retransmetre les classes


 

La tria de les eines d'enregistrament i/o de retransmissió per a la docència ha de respondre a una reflexió crítica sobre la manera com s'impliquen els estudiants en el procés d'aprenentatge i els objectius d'aprenentatge de l'assignatura.

En aquest apartat trobaràs els equipaments i espais amb suport tècnic de la UPF que et facilitaran l'enregistrament i/o la reproducció de classes. Algunes eines faciliten la interacció amb els estudiants, altres són més adequades per a un tipus concret de sessió, i algunes no són adequades per integrar simultàniament estudiants a l'aula i fora de l'aula. Abans de triar quin recurs s'ajusta més a la teva docència, valora la importància que tindran la presencialitat i la interacció amb els estudiants. 

Fer una classe presencial i retransmetre-la

Crear materials audiovisuals per fer una classe asíncrona

Fer una classe síncrona completament en línia