Llibre

El mòdul “Llibre” permet al professor crear un recurs de diverses pàgines en un format de llibre, amb capítols i subcapítols. Els llibres poden contenir fitxers multimèdia, així com text, i són útils per mostrar llargs passatges d’informació que es poden dividir en seccions.

 

Activitats formatives:
  • Seminaris/tallers, Classes pràctiques, Estudi i treball en grup, Estudi i treball autònom, individual,
Metodologies d'aprenentatge:
  • Métode expositiu o lliçó magistral, Estudi de casos, Resolució d'exercicis i problemes, Aprenentatge basat en problemes, Aprenentatge orientat a projectes, Aprenentatge cooperatiu, Contracte d'aprenentatge, Gamificació, Flipped classroom, Aprenentatge i serveis (ApS),
Sistemes d'avaluació:
  • Cap