El Pla d'Aprenentatge (PA) és un instrument de planificació que serveix per definir i comunicar a l’estudiant les activitats d’aprenentatge i d'avaluació de l’assignatura en alineació amb les competències (o els resultats d'aprenentatge). És un document que es publica dins de l’Aula Global, com a complement de la Guia docent, i concreta aquelles qüestions relatives a l’organització i l’avaluació de l’assignatura.  

Tot seguit exposem la informació necessària per a la seva elaboració.