Pujar un vídeo

Permet crear, carregar, comprimir, administrar, transcodificar, publicar i lliurar vídeos d’alta qualitat a qualsevol dispositiu. Aquest complement integra perfectament el vídeo en el teu entorn Moodle per a classes invertides (flipped classroom), conferències, assignacions de vídeo i d’altres per millorar el compromís estudiantil, la creativitat, el sentit de comunitat i els resultats de l’aprenentatge.

Activitats formatives:
  • Classes teòriques, Seminaris/tallers, Classes pràctiques, Pràctiques externes, Tutories, Estudi i treball en grup, Estudi i treball autònom, individual,
Metodologies d'aprenentatge:
  • Métode expositiu o lliçó magistral, Estudi de casos, Resolució d'exercicis i problemes, Aprenentatge basat en problemes, Aprenentatge orientat a projectes, Aprenentatge cooperatiu, Contracte d'aprenentatge, Gamificació, Flipped classroom,
Sistemes d'avaluació:
  • Exposición oral