Carpeta

El mòdul de carpeta permet al professorat mostrar un nombre de fitxers relacionats dins d’una sola carpeta, cosa que redueix el desplaçament per la pàgina del curs.

Activitats formatives:
  • Estudi i treball en grup, Estudi i treball autònom, individual,
Metodologies d'aprenentatge:
  • Métode expositiu o lliçó magistral, Estudi de casos, Resolució d'exercicis i problemes, Aprenentatge basat en problemes, Aprenentatge orientat a projectes, Aprenentatge cooperatiu, Contracte d'aprenentatge,
Sistemes d'avaluació:
  • Cap