Mahara

L’e-Portafoli (Mahara) és una carpeta electrònica que serveix per a adjuntar evidències de l'evolució en l'adquisició de competències. Presenta característiques que permeten el treball en xarxa i la creació de comunitats d'aprenentatge en línia.
Activitats formatives:
  • Seminaris/tallers, Classes pràctiques, Pràctiques externes, Tutories, Estudi i treball en grup, Estudi i treball autònom, individual,
Metodologies d'aprenentatge:
  • Métode expositiu o lliçó magistral, Estudi de casos, Resolució d'exercicis i problemes, Aprenentatge basat en problemes, Aprenentatge orientat a projectes, Aprenentatge cooperatiu, Contracte d'aprenentatge, Gamificació, Flipped classroom, Aprenentatge i serveis (ApS),
Sistemes d'avaluació:
  • e-Portafoli