Erasmus pràctiques

  • Programa que promou la mobilitat d’estudiants universitaris en pràctiques a nivell europeu.
  • Consultar la informació general del programa Erasmus Pràctiques.
  • I si ja estàs tramitant la teva beca Erasmus pràctiques, consulta la documentació requerida i estat de la sol·licitud.

 

Campus Iberus

  • Es tracta d'un consorci d'universitats del nord d'Espanya, del qual la UPF en forma part.
  • Són pràctiques a nivell europeu, però no cal tenir una empresa per sol·licitar la beca.
  • Per a més informació, accedir a Programa Erasmus pràctiques (apartat Altres convocatòries de pràctiques)

 

Mobilitat en Aprenentatge i Servei (MApS)

  • Es tracta d'un estada internacional a l’estiu en projectes amb compromís social.
  • És imprescindible que l'estudiant incorpori crèdits a l'expedient.
  • Per a informació detallada, consultar la pàgina específica de MApS.

 

Tant si es realitza una estada de mobilitat (Erasmus o conveni bilateral), es pot aprofitar l'ocasió per fer pràctiques internacionals mitjançant el servei de carreres professionals (o equivalent) de la universitat de destinació, o les Cambres de Comerç espanyoles a destinació.