• Erasmus + pràctiques: promou la mobilitat d’estudiants en pràctiques a nivell europeu.
  • Campus Iberus: és un consorci d'universitats del nord d'Espanya, del qual la UPF en forma part. Són pràctiques a nivell europeu, però no cal tenir una empresa per sol·licitar la beca.
  • Mobilitat en Aprenentatge i Servei (MApS): estada internacional a l’estiu en projectes amb compromís social. Obligatòriament curriculars.

Si realitzes una estada Erasmus o conveni bil·lateral, aprofita per fer pràctiques a través del servei de carreres de la universitat de destinació, cambres de comerç espanyoles al lloc de destí, etc.