NOVA WEB CONVOCATÒRIA ERASMUS+ PRÀCTIQUES

 

Convocatòria UPF d'ajuts Erasmus+ pràctiques (fins curs 2022-23)

Consulta totes les novetats a les bases, on trobaràs totes les condicions i imports.  

Període de sol·licitud Termini per presentar documentació Resolució definitiva (a partir de) Inici pràcitques (a partir de) Ajuts convocats
1er 20/12/2021 23/12/2021 1/01/2022 15
2n 14/03/2022 24/03/2022 01/04/2022 15
3er 31/05/2022 16/06/2022

20/06/2022

15
4art 13/09/2022 28/09/2022 03/10/2022 15
09/12/2022 20/12/2022 01/01/2023 segons disponibilitat de fons

 

Procediment general:

En cas que quedin ajuts sense adjudicar en algun dels períodes de resolució, s’acumularan al període següent.

Si en algun periode hi ha més sol·licituds que ajuts convocats, les sol·licituds s'ordenaran seguint els criteris de selecció que es descriuren a les bases. Els que resultin suplents, podran optar a participar en el període següent, en cas que les dates de mobilitat ho permetin, sense haver de presentar una nova sol·licitud.

Les sol·licituds que no compleixin els requisits quedaran excloses. 

 

Més informació del programa