Convocatòria UPF d'ajuts Erasmus+ pràctiques

OBERTA LA NOVA CONVOCATÒRIA ERASMUS PRÀCTIQUES UPF 2021-2022! enlightened

Si tens previst fer unes pràctiques a Europa durant el 2022 ja pots sol·licitar la teva beca Erasmus pràctiques, d'acord amb els terminis i el calendari de la nova convocatòria. Recorda que s'ha de sol·licitar a través de la Seu Electrònica. Consulta totes les novetats a les bases, on trobaràs totes les condicions i imports.  

 

FES LA TEVA SOL·LICITUD!

 
Període de sol·licitud Termini per presentar documentació Resolució definitiva (a partir de) Inici pràcitques (a partir de) Ajuts convocats
1er 20/12/2021 23/12/2021 1/01/2022 15
2n 14/03/2022 24/03/2022 01/04/2022 15
3er 31/05/2022 16/06/2022

20/06/2022

15
4art 13/09/2022 28/09/2022 03/10/2022 15
09/12/2022 20/12/2022 01/01/2023 segons disponibilitat de fons

 

Procediment general:

En cas que quedin ajuts sense adjudicar en algun dels períodes de resolució, s’acumularan al període següent.

Si en algun periode hi ha més sol·licituds que ajuts convocats, les sol·licituds s'ordenaran seguint els criteris de selecció que es descriuren a les bases. Els que resultin suplents, podran optar a participar en el període següent, en cas que les dates de mobilitat ho permetin, sense haver de presentar una nova sol·licitud.

Les sol·licituds que no compleixin els requisits quedaran excloses. 

 

Més informació del programa

 

Altres convocatòries de pràctiques:

Convocatòries Campus Iberus

El consorci Campus Iberus, és un consorci d'universitats del nord d'Espanya, del qual la UPF en forma part. Des del 2017 organitza anualment convocatòries per finançar pràctiques a Europa, també en el marc del programa Erasmus, obertes als estudiants de les universitats que formen part del consorci. Ofereix, com a valor afegit, el fet que compta amb una xarxa d'empreses que treballen en la gestió de projectes europeus, on els/les estudiants poden sol·licitar fer les pràctiques, i per tant, no cal tenir una empresa per sol·licitar la beca. S'ha de tenir en compte, però, que no hi ha reconeixement acadèmic per a aquestes pràctiques.

Les inscripcions es realitzen directament al consorci, seguint les instruccions de les seves bases. Els/les estudiants participants poden inscriure's, dins de la gestió de projectes, en àmbits específics, que van des de l'informàtica, comunicació, economia, administració d'empreses, màrketing, relacions internacionals, dret europeu, recerca, traducción, fins a l'ambit de drets humans i recerca científica i social, entre d'altres.

El calendari de la nova convocatòria 2021/22 és el següent:

  • Sol·licitud per a participar: 15/11/2021 - 17/01/2022
  • Cerca d'empreses i "matching": 17/01/2022 - 28/02/2022
  • Inici de les pràctiques: a partir del 15/03/2022