Convocatòria UPF d'ajuts Erasmus+ pràctiques

Ja s'han esgotat totes les places de la convocatòria 18/19 i per tant, queda tancada.

Hi ha previsió d'obrir una nova convocatòria juntament amb la convocatòria ordinària de mobilitat internacional, a principis de novembre.

Calendari de la convocatòria 18/19 (tancada):

Periodes de Resolució Termini per presentar sol·licituds Data Resolució Inici de Mobilitats (a partir de) Ajuts convocats *(acumulables entre períodes)
1er  29/06/2018 02/07/2018   02/07/2018 10
2n 14/09/2018 21/09/2018 01/10/2018 15*
3er 10/12/2018 14/12/2018 01/01/2019 15*
4rt 18/03/2019 25/03/2019 01/04/2019 15*
5è* 21/06/2019 26/06/2019 01/07/2019 10

NOVETAT *Vist que durant els 4 periodes de resolució previstos en la convocatòria no s'han esgotat tots els ajuts ofertats, obrim un periode extraordinari de sol.licituds per cobrir els 10 ajuts vacants d'aquesta convocatòria 2018/2019

 

FES LA TEVA SOL·LICITUD

En cas que quedin ajuts sense adjudicar en algun dels períodes de resolució, s’acumularan al període següent.

Si en algun periode hi ha més sol·licituds que ajuts convocats, les sol·licituds s'ordenaran seguint els criteris de selecció que es descriuren a les bases. Els que resultin suplents, podran optar a participar en el període següent, en cas que les dates de mobilitat ho permetin, sense haver de presentar una nova sol·licitud.

Les sol·licituds que no compleixin els requisits quedaran excloses. 

 

Més informació del programa

 

Altres convocatòries de pràctiques:

Convocatòria Campus Iberus

El consorci Campus Iberus, és un consorci d'universitats del nord d'Espanya, del qual la UPF en forma part. Enguany ha organizat la seva tercera convocatòria de 60 ajuts per a realitzar pràctiques a Europa que s'emmarca dins del programa Erasmus+ pràctiques. Oferia com a valor afegit el fet que no cal tenir una empresa per sol·licitar la beca. Anima't!