Convocatòria UPF d'ajuts Erasmus+ pràctiques

A causa de la pandèmia de la covid-19 i la declaració de l'estat d'alarma, la convocatòria 19/20 Erasmus+ pràctiques havia quedat aturada fins al juny de 2020. És per això que seguim tenint beques disponibles d'aquest programa.

Continuem, doncs, ampliant la convocatòria 19/20 per tot aquest curs 20/21 i part del següent, per a poder esgotar els 38 ajuts que queden vancats. En la resolució d'obertura dels següents períodes, s'amplia el període per fer les pràctiques fins al 30/05/2022. Si vols participar-hi, consultar aquí les bases de la convocatòria i les ampliacions disponibles. 

A l'apartat "la teva sol·licitud" trobaràs tota la informació sobre els documents que has d'aportar i com. Endanvat!

FES LA TEVA SOL·LICITUD!

 

Aquí tens el calendari actualitzat de la convocatòria que actualment està en curs:

Períodes tancats:

Períodes de sol·licitud Termini màxim per presentar documetació  Resolució (a partir de) Per iniciar pràctiques a partir de: Ajuts convocats (acumulables entre períodes)
1er  09/12/2019 16/12/2019   01/01/2020 15
2n 09/03/2020 22/07/2020 01/04/2020 15
3er 20/07/2020 22/07/2020 01/09/2020 15
4rt 16/09/2020 23/09/2020 01/10/2020 15
14/12/2020 21/12/2020 01/01/2021 43

NOVETAT!

Període de sol·licitud Termini per presentar documentació Resolució provisional Esmenes Resolució definitiva Inici pràcitques (a partir de)
22/03/2021  24/03/2021 Fins el 29/03/2021 30/03/2021 1/04/2021
1/06/2021  3/06/2021 Fins el 8/06/2021 10/06/2021 15/06/2021
14/09/2021 16/09/2021* enlightened Fins el 26/09/2021 27/09/2021

1/10/2021

*Publicació prevista el 20/09. 

 

 

Informació relacionada amb la Covid-19:

 

- Comunicat de represa de pràctiques externes presencials

- Pla de Contingència de la UPF per la qual no s'autoritzaven pràctiques a l'estranger durant la crisi.

 

Procediment general:

En cas que quedin ajuts sense adjudicar en algun dels períodes de resolució, s’acumularan al període següent.

Si en algun periode hi ha més sol·licituds que ajuts convocats, les sol·licituds s'ordenaran seguint els criteris de selecció que es descriuren a les bases. Els que resultin suplents, podran optar a participar en el període següent, en cas que les dates de mobilitat ho permetin, sense haver de presentar una nova sol·licitud.

Les sol·licituds que no compleixin els requisits quedaran excloses. 

 

Més informació del programa

 

Altres convocatòries de pràctiques:

Convocatòries Campus Iberus

El consorci Campus Iberus, és un consorci d'universitats del nord d'Espanya, del qual la UPF en forma part. Des del 2017 organitza anualment convocatòries per finançar pràctiques a Europa, també en el marc del programa Erasmus, obertes als estudiants de les universitats que formen part del consorci. Ofereix, com a valor afegit, el fet que compta amb una xarxa d'empreses que treballen en la gestió de projectes europeus, on els/les estudiants poden sol·licitar fer les pràctiques, i per tant, no cal tenir una empresa per sol·licitar la beca. S'ha de tenir en compte, però, que no hi ha reconeixement acadèmic per a aquestes pràctiques.

Les inscripcions es realitzen directament al consorci, seguint les instruccions de les bases. Els/les estudiants participants poden inscriure's, dins de la gestió de projectes, en àmbits específics, que van des de l'informàtica, comunicació, economia, administració d'empreses, màrketing, relacions internacionals, dret europeu, recerca, traducción, fins a l'ambit de drets humans i recerca científica i social, entre d'altres.

Aquí trobareu les bases de la convocatòria de 2020 i els diferents terminis de sol·licitud de la beca:

  • octubre - novembre 2020
  • febrer - març 2021
  • maig - juny 2021
  • agost - setembre 2021

El marge per realitzar les pràctiques és des de l'1 de febrer de 2021 fins al 31 de maig de 2022.

POSTER INFORMATIU DEL PROCÉS