Convocatòria UPF d'ajuts Erasmus+ pràctiques

A partir del 29 de juny de 2020 s'han reprès les pràctiques externes presencials a la UPF. Així doncs, reobrim la nostra convocatòria Erasmus pràctiques 2019/2020, que havia quedat temporalment aturada, a causa de la pandemia de la covid-19, de la declaració de l'estat d'alarma i d'acord amb el Pla de Contingència de la UPF, pel qual no s'autoritzaven pràctiques a l'estranger durant la crisi.

En la mesura del possible i segons la situació de les persones candidates, s'ha previst que les sol·licitud rebudes durant el segon període de sol·licitud, que van quedar pendent d'adjudicació, es resolguin el 22 de juliol de 2020. Així mateix, les persones interessades que ja tinguin una institució d'acollida i estiguin en disposició de fer una sol·licitud, poden presentar la documentació fins el 20 de juliol, tal i com s'indica a l'apartat "la teva sol·licitud".

Es preveu mantenir les dates del quart període de sol·licituds i organitzar altres períodes posteriors de sol·licituds per a les beques que quedin vacants.

Aquí tens el calendari actualitzat de la convocatòria 2019/2020:

 
Periodes de sol·licitud Termini màxim per presentar sol·licituds Data Resolució (a partir de) Inici de Mobilitats (a partir de) Ajuts convocats *(acumulables entre períodes)
1er  09/12/2019 16/12/2019   01/01/2020 15
2n 09/03/2020 22/07/2020* 01/04/2020 15
3er 20/07/2020* 22/07/2020* 01/09/2020 15
4rt 16/09/2020 23/09/2020 01/10/2020 15

* S'integra la resolució dels segon i tercer períodes de sol·licitud. Publicació prevista a partir del 22/07/2020. 

 

Si vols participar-hi, aquí pots consultar les bases de la convocatòria

 

FES LA TEVA SOL·LICITUD

Procediment general:

En cas que quedin ajuts sense adjudicar en algun dels períodes de resolució, s’acumularan al període següent.

Si en algun periode hi ha més sol·licituds que ajuts convocats, les sol·licituds s'ordenaran seguint els criteris de selecció que es descriuren a les bases. Els que resultin suplents, podran optar a participar en el període següent, en cas que les dates de mobilitat ho permetin, sense haver de presentar una nova sol·licitud.

Les sol·licituds que no compleixin els requisits quedaran excloses. 

 

Més informació del programa

 

Altres convocatòries de pràctiques:

Convocatòria Campus Iberus

El consorci Campus Iberus, és un consorci d'universitats del nord d'Espanya, del qual la UPF en forma part. Enguany ha organizat la seva tercera convocatòria de 60 ajuts per a realitzar pràctiques a Europa que s'emmarca dins del programa Erasmus+ pràctiques. Oferia com a valor afegit el fet que no cal tenir una empresa per sol·licitar la beca. Anima't!