Durada

Quatre cursos acadèmics

Preu

1.801,12 € (preu orientatiu del 1r curs per estudiants de la UE. Totes les tipologies)

Places

40

Branca de coneixement

Enginyeria i Arquitectura i Ciències Socials i Jurídiques

Horaris

Dedicació als estudis a temps complet: matí i tarda.

Calendari

De setembre a juny

Crèdits

240 ECTS

Idiomes

Anglès exclusivament

Organització