Períodes del curs 2019/2020 per sol·licitar el canvi de seminari

  1r. trimestre 2n. trimestre 3r. trimestre
Termini per emplenar el formulari 26 i 27 de setembre del 2019 del 2 al 7 de desembre del 2019 del 10 al 14 de març del 2020
Data de publicació de la resolució 4 d'octubre del 2019 20 de desembre del 2019 27 de març del 2020