Períodes del curs 2019/2020 per sol·licitar el canvi de seminari

  1r. trimestre 2n. trimestre 3r. trimestre
Termini per emplenar el formulari del 26 i 27 de setembre del 2019    
Data de publicació de la resolució 4 d'octubre del 2019    

 

Motius

Únicament es valoraran canvis de seminari pels motius següents, tot presentant la corresponent documentació acreditativa que escaigui:

a) Permuta entre 2 estudiants ⇒ és imprescindible que ambdós estudiants implicats emplenin el formulari

b) Altres motius:

 • Situacions mèdiques: caldrà presentar certificat mèdic on consti el segell de col·legiat.
 • Solapament d'horaris amb assignatura repetida: s'haurà d'indicar amb quina assignatura-grup es produeix el solapament
 • Simultaneïtat amb altres estudis universitaris a la UPF: caldrà adjuntar el full de matrícula de l'estudi amb el qual es produeix el solapament.
 • Pràctiques en empresa: no caldrà presentar cap documentació.
 • Solapament d'horaris amb cursos oficials o activitats de fora de la UPF: (per exemple, curs a l'Escola Oficial d'Idiomes). Caldrà adjuntar el full de matrícula.
 • Contractes de treball: caldrà adjuntar el contracte oficial amb l'horari de treball.
 • Esportista d'alt nivell: no caldrà adjuntar documentació.
 • EAP/Exchange student: estudiant d'intercanvi a la UPF

 

Procediment

Important: Per poder sol·licitar un canvi de seminari cal prèviament estar assignat a un dels seminaris. En cas que en tingueu algun sense assignar, feu-ho accedint al vostre Espai Aula
 • El dia d'inici de cada termini es publicarà una Notificació específica a Campus Global, que contindrà l'enllaç per accedir a un formulari específic.
 • Només s'acceptarà una petició de canvi de seminari per a cada estudiant (excepte en el cas de permuta).
 • En cas que es sol·liciti més d'un canvi, caldrà emplenar un formulari per a cada sol·licitud.
 • Cada petició serà valorada independentment.
 • Les assignatures contínues han de mantenir el mateix grup de seminari durant els dos trimestres. Només es podrà sol·licitar canvi de seminari en el formulari corresponent del 1r trimestre de l'assignatura.

 

Resolució

Les sol·licituds realitzades fora de termini seran denegades automàticament
 • Les sol·licituds es valoraran tant tenint en compte l'ocupació dels seminaris demanats com el motiu de la sol·licitud.
 • La resolució es publicarà en aquesta mateixa pàgina.
 • A les resolucions favorables, no s'hi podrà renunciar posteriorment.