Períodes del curs 2022/2023 per a sol·licitar canvis de grups de seminaris

  Per a assignatures del 1r. trimestre Per a assignatures del 2n. trimestre Per a assignatures del 3r. trimestre
Termini per emplenar el formulari 27 i 28 de setembre Del 2 al 9 de desembre Del 13 al 17 de març
Data de publicació de la resolució 4 d'octubre 19 de desembre 27 de març

 

Es podran presentar sol·licituds de canvi de seminari pels motius especificats a continuació. En qualsevol cas, els canvis seran acceptats sempre que a les assignatures sol·licitades quedin places disponibles