Assignació dels seminaris del curs 2023-24: 21 de setembre del 2023
 

Períodes del curs 2023/2024 per a sol·licitar canvis de grups de seminaris

  Per a assignatures del 1r. trimestre Per a assignatures del 2n. trimestre Per a assignatures del 3r. trimestre
Termini per emplenar el formulari 26 i 27 de setembre del 4 al 9 de desembre de l'11 al 15 de març
Data de publicació de la resolució 4 d'octubre 18 de desembre 22 de març

 

Es podran presentar sol·licituds de canvi de seminari pels motius especificats a continuació. En qualsevol cas, els canvis seran acceptats sempre que a les assignatures sol·licitades quedin places disponibles