Períodes del curs 2020/2021 per sol·licitar canvis de grups de seminaris

  1r. trimestre 2n. trimestre 3r. trimestre
Termini per emplenar el formulari del 28 al 30 de setembre del 2020 del 2 al 9 de desembre del 2020 (fins a les 9.00 h) de l'11 de març a les 9 h, fins el 15 de març a les 9.00 del matí
Data de publicació de la resolució 5 d'octubre del 2020 18 de desembre del 2020 25 de març del 2021