Períodes del curs 2019/2020 per sol·licitar el canvi de seminari

  1r. trimestre 2n. trimestre 3r. trimestre
Termini per emplenar el formulari 26 i 27 de setembre del 2019 del 2 al 7 de desembre del 2019  
Data de publicació de la resolució 4 d'octubre del 2019 20 de desembre del 2019  

 

Motius

Únicament es valoraran canvis de seminari pels motius següents, tot presentant la corresponent documentació acreditativa que escaigui:

a) Permuta entre 2 estudiants ⇒ és imprescindible que ambdós estudiants implicats emplenin el formulari

b) Altres motius:

 • Situacions mèdiques: s'ha de presentar un certificat mèdic en què consti el segell de col·legiat.
 • Solapament d'horaris amb assignatura repetida: s'ha d'indicar amb quina assignatura-grup es produeix el solapament
 • Simultaneïtat amb altres estudis universitaris a la UPF: s'ha d'adjuntar el full de matrícula de l'estudi amb el qual es produeix el solapament.
 • Pràctiques en empresa: no s'ha de presentar cap documentació.
 • Solapament d'horaris amb cursos oficials o activitats de fora de la UPF: (per exemple, curs a l'Escola Oficial d'Idiomes). S'ha d'adjuntar el full de matrícula.
 • Contractes de treball: s'ha d'adjuntar el contracte oficial amb l'horari de treball.
 • Esportista d'alt nivell: no s'ha d'adjuntar cap documentació.
 • EAP/Exchange student: estudiant d'intercanvi a la UPF

 

Procediment

Important: Per poder sol·licitar un canvi de seminari s'ha d'estar assignat prèviament a un dels seminaris. En cas que en tingueu algun sense assignar, feu-ho accedint al vostre Espai Aula
 • Formulari (actiu des del 2 de desembre a les 9.00h fins al  7 de desembre a les 23:59 h.). 
 • Només s'acceptarà una petició de canvi de seminari per estudiant (excepte en el cas de permuta).
 • En cas que es sol·liciti més d'un canvi, s'ha d'emplenar un formulari per a cada sol·licitud.
 • Cada petició serà valorada independentment.
 • Les assignatures contínues han de mantenir el mateix grup de seminari durant els dos trimestres. Només es podrà sol·licitar canvi de seminari en el formulari corresponent del primer trimestre de l'assignatura.

 

Resolució

Les sol·licituds fetes fora de termini seran denegades automàticament
 • Les sol·licituds es valoraran tant tenint en compte l'ocupació dels seminaris demanats com el motiu de la sol·licitud.
 • La resolució es publicarà en aquesta mateixa pàgina.
 • A les resolucions favorables, no s'hi podrà renunciar posteriorment.