Períodes del curs 2020/2021 per sol·licitar el canvi de seminari

  1r. trimestre 2n. trimestre 3r. trimestre
Termini per emplenar el formulari del 28 al 30 de setembre del 2020    
Data de publicació de la resolució 5 d'octubre del 2020