Períodes del curs 2021/2022 per sol·licitar canvis de grups de seminaris

  Per a assignatures del 1r. trimestre Per a assignatures del 2n. trimestre Per a assignatures del 3r. trimestre
Termini per emplenar el formulari 27 i 28 de setembre Del 3 al 9 de desembre  
Data de publicació de la resolució 4 d'octubre 20 de desembre  
Assignació de seminaris: 22 de setembre del 2021 (es podrà comprovar a l'Espai Aula del Campus Global)