Períodes del curs 2021/2022 per a sol·licitar canvis de grups de seminaris

  Per a assignatures del 1r. trimestre Per a assignatures del 2n. trimestre Per a assignatures del 3r. trimestre
Termini per emplenar el formulari 27 i 28 de setembre Del 3 al 9 de desembre Del 14 al 17 de març
Data de publicació de la resolució 4 d'octubre 20 de desembre 28 de març