1. Lectura de les bases generals Bases generals (catcasteng)
2. Edició del formulari

Un cop llegides les bases generals, ompli el formulari per donar publicitat a l'oferta i enviï el document a rrhh.dret@upf.edu.

Si us plau, seleccioni el formulari en funció de la font de finançament i de l'idioma de publicació de l'oferta.

3. Edició de la proposta de resultat

Un cop avaluats els candidats, ompli la proposta de resultat i enviï el document a [email protected]