150 recercadors i 12 grups de recerca

Tots els grups de recerca

Producció científica

Tesis, articles, etc.

Guia de l'investigador

Guia de l'investigador

La Unitat de Coordinació Acadèmica (UCA) de Dret de la UPF compta amb dècades d’experiència en recerca aplicada en ciències socials, en la formació de personal investigador i en la docència de postgrau.

La UCA de Dret està formada per uns 150 recercadors i compta amb 12 grups de recerca que aspiren a dotar els operadors jurídics dels instruments necessaris per millorar les institucions en favor d’un major benestar dels ciutadans. En aquests grups de recerca s’hi troben representats els 14 àmbits de coneixement que han integrat tradicionalment el Centre de Dret i que constitueixen les principals línies de recerca de la UCA.

El potencial investigador d’aquests grups ha estat reconegut a través del finançament obtingut en convocatòries de recerca competitives i s’ha concretat en una extensa producció científica. La UCA de Dret ha adquirit, a més, un compromís seriós amb la Recerca i Innovació Responsables (RRI), especialment en relació a l’adopció de la perspectiva de gènere, el foment de les publicacions en accés obert i l’obertura a la societat en general de totes les activitats que organitza.

Finalment, la UCA de Dret sempre ha apostat per la potenciació dels recursos humans. Amb aquesta finalitat, ofereix programes de Màster molt innovadors i amb un marcat perfil internacional. Així mateix, gestiona un programa de Doctorat que fou distingit l’any 2011 amb una Menció cap a l’Excel·lència pel Ministeri d’Educació i que, en els darrers cinc anys, ha acumulat més de 70 tesis llegides.