Les competicions “Moot” són activitats extraacadèmiques que se celebren en moltes facultats de dret d’arreu del món i en les quals els estudiants participen en processos judicials simulats, el que comprèn la fase de redacció dels “memorials” i la defensa oral de les seves posicions. Les competicions enfronten a dos grups d’estudiants, representades cadascuna per un orador, que han de presentar els seus arguments a un jurat composat per professionals de reconegut prestigi en el món del dret. Tradicionalment, aquestes competicions han estat més properes a la cultura anglosaxona queal “civil law” però cada cop són més les facultats de Dret que hi participen, seleccionant estudiants tant a nivell de grau com de màster.

Informació addicional 

  • Els alumnes seleccionats per representar la nostra facultat tant al Jessup com al Moot Madrid i que hagin participat en la competició podran convalidar l’assignatura TFG (Treball fi de grau) o TFM (Treball fi de màster, només en el cas del màster universitari en advocacia de la UPF-BSM).
  • En el seu expedient acadèmic figurarà el tema/títol de la competició, l’especificació que ha estat alumne seleccionat i la qualificació que li atorgui el tutor.
  • La Facultat de Dret assumeix i gestiona totes les despeses de trasllat, allotjament i materials dels tutors i dels estudiants que finalment participin en les competicions, en les diferents fases en què es puguin classificar.

Les competicions en les que està previst que participi la UPF aquest curs 2022/23 són: Jessup Moot Court Competition i MootMADRID. Enguany no hi haurà equip participant a l'European Law Moot Court.