Normativa

Sol·licitud d'admissió

Podran ser investigadors visitants les persones que tinguin la condició d’investigador doctor o investigador predoctoral en una altra universitat o centre de recerca i que, durant el gaudi d’un període sabàtic, llicència d’estudis, programa de mobilitat o altra situació anàloga, demanin realitzar una estada de recerca mínima d’un mes seguit i màxima de dos anys a la Universitat Pompeu Fabra.

Els recercadors interessats en realitzar una estada de recerca a la UCA de Dret hauran d'enviar el formulari de sol·licitud d'admissió al programa de recercadors visitants dins dels terminis següents:

  • Entre l'1 i el 30 de setembre per a les estades previstes entre els mesos de gener i juny.
  • Entre l'1 i el 31 de gener per a les estades previstes entre els mesos de juliol i desembre.

Per a qualsevol aclariment, poden contactar la Dra. Mariona Llobet Anglí ([email protected]) o la Secretaria de Dret de la UPF ([email protected]).

Investigadors visitants