Cap de la Unitat de Gestió i Administració Cap de la Unitat de Gestió i Administració

Coordinadores dels diferents àmbits Coordinadores dels diferents àmbits

Suport àmbit de Docència Suport àmbit de Docència

Suport Àmbit Comunicació i Projecció Suport Àmbit Comunicació i Projecció

Suport de processos àmbit Gestió Econòmica, de la Recerca i Doctorat Suport de processos àmbit Gestió Econòmica, de la Recerca i Doctorat

Suport de processos àmbit de Professorat Suport de processos àmbit de Professorat