Grup de Recerca MEDIUM

Grup de Recerca MEDIUM

Grup de Recerca MEDIUM

Grup de Recerca MEDIUM

Grup de Recerca MEDIUM

Grup de Recerca MEDIUM

Grup de Recerca MEDIUM

 

MEDIUM és un grup de recerca de recent creació del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra.

Els investigadors que formem part de MEDIUM ens interessem per l'estudi de la cultura mediàtica popular (els videojocs, les celebritats, la ficció televisiva, Youtube, la cultura participativa), tant pel que fa als discursos socials que la cultura popular vehicula, com per les seves potencialitats per a l'educació mediàtica i la transmedia literacyAixí mateix, ens interessem per l'evolució de l'ecosistema de mitjans, arqueologia mediàtica i processos de medialització. Ens interessa esbrinar com l'arribada de nous mitjans canvia l'entorn i usos mediàtics, així com les seves potencialitats per a la participació de l'audiència en la creació i difusió de continguts.

A nivell metodològic, som especialistes en anàlisi qualitativa del text i la recepció (semiòtica social i semiòtica narrativa, narratologia, anàlisi del discurs), així com en metodologies participatives, que incorporen els ciutadans en el disseny de la investigació. 

Actualment, els membres de MEDIUM lideren tres projectes competitius finançats per organismes Europeus, dins el programa H2020, i Estatals, dins el Plan Estatal de projectes d'I+D del Ministeri d'Economía i Competitivitat. 

Departament de Comunicació

Edifici Roc Boronat (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

[email protected]

Destacats