Fase 2 del projecte Tallers

  1. Presentació
  2. Fase 1
  3. Fase 2
  4. Fase 3

Espai Atri

Estat inicial

Espai Atri

Projecte

Espai Atri

Estat final

Fase 2: espai atri, espai pluja d’idees i zona de producció de plató

A la segona fase del projecte Tallers s’intervenen l’espai de l’atri, la zona de les actuals sales d’edició i la zona de producció del plató a la planta soterrani.

D’una banda, canviar la percepció de l’entrada a l’Àrea Tallers és un element clau de la proposta arquitectònica en la seva globalitat. En entrar en un edifici és important tenir consciència del que s’hi està fent i de la funció que té. En la situació actual el llarg passadís d’entrada és un espai no aprofitat i sense ànima; fa les funcions de distribuïdor gegant, quan resulta que és, en ell mateix, un dels espais privilegiats de tota l’Àrea. Per respondre a aquesta situació el projecte genera un espai obert comunitari a l’atri que amplia la visió de l’entrada, porta l’activitat a la percepció general del que s’està produint en l’edifici, i serveix de pòrtic a la redacció integrada, a la qual aquest espai hi queda vinculat. El nou espai també pot tenir altres usos de relació comunitària.

D’altra banda, el nou espai de pluja d’idees ha de ser un laboratori de creació audiovisual, però també obert a altres pràctiques. S’utilitza espai de passadís i es converteix en llocs de trobada, de treball en comú. S’amplia l’espai de cada sala de muntatge amb una reducció lleu del nombre de sales actuals, de manera que es guanya espai exterior i s’assegura així el seu atractiu tecnològic i de treball. S’hi incorpora també una sala gran exempta -diàfana i polivalent- en la qual es podran instal·lar formes d’editar lleugeres i simultànies. S’amplia la sala de focus group, un aspecte interessant de la vinculació entre la tecnologia i la recerca, tot i que s’ha d’assegurar un ús múltiple i continuat. L’aposta d’aquesta part de la intervenció és clara: aconseguir combinar els usos docents amb la creació d’un espai que convidi els estudiants que estan realitzant el seu treball fi de grau, per exemple, a treballar en aquest espai. Serà també un espai de col·laboració amb empreses externes.

També en aquesta fase s’intervé sobre la zona de producció de plató de la planta soterrani de Tallers. Es remodelen algunes de les sales actuals que no s’utilitzen prou per poder afinar el seu ús i visibilitzar que aquesta és l’àrea activa de producció de tot l’edifici. Es crea un espai obert de trobada, de posada en comú.

 

Fase 2: calendari d'obres

Espai atri i zona de producció del plató:

  • afectació per obres: del 08.07.2019 al 15.9.2019.
  • nous espais operatius: 16.09.2019

Espai de pluja d'idees:

  • afectació per obres: del 30.03.2019 al 15.09.2019
  • nous espais operatius: 16.09.2019

 

Fase 2: zones d'actuació

 

Inici
 
30
Març
2019
Finalització
 
15
Setembre
2019

 

Per saber-ne més