Al llarg del curs han continuat les donacions i les cessions de fons bibliogràfic i documental. Per ordre cronològic es poden destacar les següents:

Toni Badia
Donació, el novembre del 2017, de 166 exemplars sobre lingüística.

Marc Carrillo
Donació, el desembre del 2017, de la col·lecció completa del Boletín de Jurisprudencia Constitucional entre els anys 1981 i 2005.

Jordi Xifra
Donació, entre desembre del 2017 i gener del 2018, de més de 1.000 exemplars sobre diferents temàtiques, entre les quals destaquen la publicitat i les ciències jurídiques.

Daniel Cassany
Donació, el gener del 2018, d'uns 900 exemplars en diferents temes: lingüística, didàctica de la llengua i metodologia de l'aprenentatge d'idiomes.

Ana López
Donació, el febrer del 2018, de prop de 250 exemplars, principalment llibres sobre computació.

Jaume Badia Pujol

Donació, el juliol del 2018, d'uns 150 volums, principalment llibres d'art i catàlegs d'exposicions.

Giovanni Vattimo
Durant el curs 2017-2018 s'ha iniciat i completat el processament tècnic de l’arxiu personal d’aquest filòsof torinès que havia estat cedit a la UPF el juny del 2016. D’aquesta manera, es preveu posar-lo a l’abast dels investigadors, per a la seva consulta, durant el curs 2018-2019.

També cal remarcar que durant el curs 2017-2018 han continuat arribant importants fons donats pels professors de la UPF següents:

Enric Argullol
El juliol del 2017 ha fet el lliurament d’uns 1.500 volums en dret administratiu, administració local i medi ambient i territori, que s'han sumat als 2.000 volums donats anteriorment, entre llibres i revistes, i en els mateixos àmbits temàtics.

El mes de maig del 2018 s'ha formalitzat l’acord d’aquesta important donació.

Albert Carreras
Donació, l’abril del 2018, de 140 obres sobre història econòmica i economia d’empresa.

Josep Fontana
Al llarg del curs 2017-2018 i en successius lliuraments, s'han integrat al fons biblliogràfic uns 400 documents antics i amb gran valor bibliogràfic i patrimonial, en els àmbits de la història, la filosofia, la literatura, l'economia i la ciència política.