Suport a l'Aula Global

L’Aula Global és la plataforma virtual d’aprenentatge que dóna suport a la docència presencial.

Cada assignatura compta amb una aula en línia que el professor planifica i dinamitza. Hi pots accedir des del Campus Global.

A La Factoria atenem les teves consultes, dubtes o incidències sobre el funcionament de l’Aula Global.