UPFinder: busca llibres, revistes i bases de dades

Busca tots els continguts de la Biblioteca, en paper i electrònics (llibres, revistes, articles, bases de dades, tesis, TFG, TFM o models d’exàmens...).  

Amb una sola cerca busques alhora a: 

  • El catàleg de la Biblioteca
  • La Biblioteca Digital 
  • L'e-Repositori