Publicar a l'e-Repositori

Coneixes l'e-Repositori? Aconsegueix més impacte per a la teva producció intel·lectual.

L'e-Repositori recull, difon i preserva la producció intel·lectual feta a la UPF. Inclou working papers, TFG i TFM, materials docents, articles, presentacions a jornades, seminaris i congressos.

Si difons la teva publicació científica des de l'e-Repositori, en maximitzes l’impacte i compleixes els mandats d'accés obert.