Profesorado de varias facultades de la Universidad explica en una serie de cápsulas de vídeo la puesta en práctica del Marco Educativo EDvolució en sus asignaturas. Con el acompañamiento y asesoramiento del CLIK y a través de diversas metodologías como la clase inversa, el aprendizaje basado en problemas o la gamificación, han adaptado sus materias consiguiendo resultados muy satisfactorios. 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)

Metodologia d'aprenentatge amb què el docent planteja un problema real als estudiants i els ajuda a investigar-ne la resposta deixant que siguin ells mateixos els que trobin la solució.

 

El professor Andrea Noferini, del departament de Ciències Polítiques i Socials explica com utilitza la metodologia ABP en les seves classes.

 

Aprendizaje Basado en Investigación (ABR) Aprendizaje Basado en Investigación (ABR)

Metodologia pedagògica amb què el docent incorpora els últims resultats i avenços d'una determinada investigació als continguts de l'assignatura.

El professor Vicent Climent Ferrando, del departament de Traducció i Ciències del Llenguatge explica com aplica la metodologia ABR a les seves classes.

 

Aprendizaje Orientado a Proyectos (AOP) Aprendizaje Orientado a Proyectos (AOP)

Metodologia de treball amb què l'estudiant es fa responsable del seu propi aprenentatge investigant i solucionant una hipòtesi plantejada pel docent.

 

El professor Marcel Mauri de los Rios, del Departament de Comunicació parla sobre la metodologia Aprenentatge Orientat a Projectes (AOP).
La professora Berta Alsina Español. Departament de Medicina i Ciències de la Vida explica la seva experiència amb l'Aprenentatge Orientat a Projectes i debats amb invesitgadors.

 

Clase invertida Clase invertida

Metodologia docent amb què l'alumne estudia a casa abans de la classe i aprofita l'experiència a l'aula per consolidar els coneixements apresos, mitjançant dinàmiques i casos pràctics. S'inverteix, així, el model anterior en què el professor explicava la teoria a classe i els exercicis pràctics es feien a casa sense ajuda.

 

El professor Alberto Carrio Sampedro, del departament de Dret, explica com aplica a les seves classes la metodologia de la classe inversa.
El professor Andrei Boar, del departament d'Economia i Empresa explica la seva experiència aplicant la metodologia de la classe inversa.

 

Ludificación Ludificación

Tècnica que dissenya itineraris educatius a través d’accions i tasques, amb mecanismes propis dels jocs, per tal de fomentar la motivació de l’alumnat.

 

El professor Àngel Lozano, del departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions parla de la seva experiència utilitzant la ludificació.