IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Campus del Poblenou

  • Directora: Anna Belchi Divisón

Direcció postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Roc Boronat (campus del Poblenou) 
Roc Boronat, 138 
08018 Barcelona

Centraleta d'atenció telefònica: 93 542 20 00

Contacte

Telèfon: 93 542 22 01 
Fax: 93 542 24 49

Funcions

El campus de la Comunicació - Poblenou disposa d'una estructura administrativa que té per funcions assegurar el correcte funcionament dels espais i dels equipaments del campus; garantir el suport administratiu i logístic a les activitats acadèmiques, institucionals i de gestió que s'hi porten a terme; garantir la realització i el control de les actuacions administratives relatives als moviments econòmics i pressupostaris del campus i aquelles que li puguin ser assignades en matèria de competència dels serveis centrals.

Aquestes estructures són assimilades a servei i depenen del gerent. Al capdavant hi haurà un director o directora de campus, de qui depenen les seccions previstes a l'apartat següent.