IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Unitat de Gestió i Administració (UGA d'Economia i Empresa)

  • Cap de l'UGA: Xavier Martinez Granell

Direcció postal

Universitat Pompeu Fabra 
Departament d'Economia i Empresa 
Facultat d'Economia i Empresa 
Edifici Jaume I (Campus de la Ciutadella)    
Ramón Trias Fargas, 25-27 
08005 Barcelona

Contacte

Telèfon: (+34)935421715 i (+34)935421766
A/e alumnat: https://cau.upf.edu/estudis
A/e professorat: [email protected]
Web: https://www.upf.edu/web/econ

Funcions

Són funcions de les unitats de gestió i administració garantir el suport als equips de direcció dels àmbits acadèmics de la Universitat, així com fer la gestió i l’execució dels procediments i de les activitats dels processos de gestió acadèmica, de docència, de recerca, de professorat i d'aquells altres que se'ls assignin.

Les unitats de gestió i administració depenen orgànicament del vicegerent o vicegerenta de l'Àrea i, funcionalment, també dels responsables dels àmbits acadèmics.

Les unitats de gestió i administració s’organitzen en tres àmbits:

  • Àmbit de Docència
  • Àmbit de Gestió Econòmica
  • Àmbit de Professorat