Taula d'Emergència Climàtica

La Declaració d’emergència climàtica a la UPF preveu la creació d’un grup de treball d’alt nivell que estableixi un calendari d’accions que disminueixin l’impacte ambiental de la Universitat i n’acceleri les iniciatives.

La Taula d’Emergència Climàtica de la UPF està composta per:

 • Prof. Oriol Amat, rector

 • Prof. Ester Oliveras, vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat

 • Prof. Toni Luna, vicerector d'Internacionalització

 • Prof. Josep Maria Antó, ISGlobal Senior Research Professor & Professor of Medicine UPF

 • Prof. José Luis Martí, comissionat per al Benestar Planetari

 • Prof. Núria Almirón, co-directora del Centre for Animal Ethics

 • Prof. Pere Fullana, director de la càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF

 • Prof. Carla Lancelotti, directora del Centre d'Estudis pel Benestar Planetari

 • Prof. Lela Mélon, directora executiva del projecte Benestar Planetari

 • Sr. Oriol Escardíbul, gerent

 • Sr. Manuel Giménez, vicegerent de l’àrea de recursos econòmics, contractació i patrimoni

 • Sra. Eulàlia Solé, cap del Gabinet del Rectorat

 • Sra. Fina Lorente, directora del campus del Mar

 • Sr. Toni González, cap del Servei d’Infraestructures i Patrimoni

 • Sr. Martí Boleda, tècnic de medi ambient del Servei d’Infraestructures i Patrimoni

 • Sra. Anna Golferichs, tècnica de l'Oficina de Postgrau i Doctorat

 • Sr. Abdon Vilà, estudiant, Consell d'Estudiants de la UPF

 • Sra. Maria Romeu, estudiant, Consell d'Estudiants de la UPF