Tesis doctorals

El projecte acull estudiants de dos programes de doctorat a la Universitat Pompeu Fabra, Doctorat en Humanitats i Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge, així com a estudiants de Màster del Departament d’Humanitats i el Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge.

Les següents tesis doctorals es duen a terme en el marc del projecte TRANSLINGUAM-UNI:

  • Tesi en curs (defensa prevista el 2021) d'ANDREANA PASTENA amb el títol provisional de The development of transcultural competence in a multicultural and multilingual university classroom: A case study from a social interaction perspective. Doctorat en Humanitats. UPF. (Beca UPF-PhD). Directora de tesi: Mireia Trenchs Parera. 
  • Tesi en curs de SOCORRO IBÁÑEZ amb contracte predoctoral (2019), que ha iniciat els estudis de doctorat en 2020, amb el títol provisional de Undergraduate Students' EFL Self-Concept at a Multilingual, Multicultural University. Doctorat en Humanitats, UPF. Directora de tesi: Mireia Trenchs Parera. Projecte de recerca defensat el 28 de juny de 2021.
  • Tesi en curs d'ANASTASIA KULYIAGINA, que ha iniciat els estudis de doctorat en 2020, Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge, UPF, amb el títol Pragmatic strategies in the internationalised classroom: exploring speech act production in computer-mediated communication. Directora de tesi: Ariadna Sánchez Hernández. Projecte de recerca defensat el 19 de maig de 2021.

  • Tesi en curs d'ANDREA RUIZ, que ha iniciat els estudis de doctorat en 2020, Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge, UPF. Directora de tesi: Àngels Oliva Girbau.
  • Tesi en curs de NENGJING REN, que ha iniciat els estudis de doctorat en 2020, Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge, UPF. Directora de tesi: Carmen Pérez Vidal. 

YORDANKA CHIMEVA va defensar el 14 de juliol de 2021 la tesi doctoral Negotiating Interactions and Addressing Communication Breakdowns in Foreign Language Telecollaborative Projects through Videoconferencing. La tesi ha obtingut la menció Cum Laude. Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge. Directora de tesi: Mireia Trenchs Parera.

​CELIA ESQUERRA LOBATO va defensar el 14 de desembre de 2020 la tesi doctoral Trayectorias de identidad académica en el contexto del trabajo por proyectos: un estudio de caso. La tesi ha obtingut la menció Cum Laude. Doctorat en Humanitats, UPF. Directora de tesi: Mireia Trenchs Parera. 

HILTRUD AWAD va defensar el 7 d'octubre de 2019 la tesi doctoral Exploring the Intercultural Competences of High School Students: A Case Study of Traditional Classrooms in a Minimal-Cultural-Gap Context. Doctorat en Humanitats, UPF. Directora de tesi: Mireia Trenchs Parera.

GOLNAZ MOTIEI va defensar el 28 de mayo del 2019 la tesis doctoral Learner perceptions of emotions in the foreign language classroom: a one-year study of the connections between anxiety, enjoyment, performance and individual differences in adult education. Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge, UPF. Directora de tesi: Àngels Oliva Girbau.

MARGUERITE MORLAN, procedent de New Mexico State University (EEUU), duu a terme un estudi pre-doctoral com a investigadora Fulbright (1 de març - 15 d'agost de 2021).  

Formació

Els grups de recerca GREILI-UPF i ALLENCAM recomanen i ofereixen formació afegida als programes de doctorat de la UPF per al desenvolupament de les tesis doctorals en el marc del projecte.