El projecte TRANSLINGUAM-UNI aborda un dels desafiaments en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, a saber, Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencia con y para la Sociedad (Repte 6). El projecte té com a objectiu generar coneixement sobre una nova realitat en l’educació superior del nostre país: les aules de grau universitari multilingües i multiculturals amb plena docència en anglès. La composició d’aquestes aules se veu determinada pels canvis socials provocats per (1) els recents fluxos migratoris internacionals, (2) la mobilitat acadèmica per crèdits fomentada per les polítiques de la Unió Europea i les universitats nord-americana, i (3) l’augment d’estudiantes que realitzen  l’estudio de grau complet a l’estranger.

Aquest nou context d’aprenentatge i socialització, que afecta a ciutadans joves de tot el món, planteja reptes en matèria de comunicació, qualitat d’ensenyament i relacions socials a l’aula. Per tant, es necessari avaluar les conseqüències del foment de graus impartits en anglès i amb estudiants procedents de cultures i amb llengües inicials diferents, ja que les seves aules poden o no actuar com a vehicles de transformació social positiva.

En darrera instància, aquesta anàlisi és molt necessària dins de la Unió Europea, la qual aspira a integrar a ciutadans i residents de manera harmoniosa, independentment d’on hagin nascut.

La nostra investigació contribuirà a proposar solucions a diversos problemes socials bàsics en els sistemes educatius actuals, no només a Catalunya, on recopilarem les nostres dades, sinó també a Espanya i en d’altres països europeus, per saber:

(1) la complexa ecologia lingüística de les aules com a resultat de l’ús espontani de (a) la llengua oficial local/ les llengües oficials locals; (b) les llengües d’herència dels estudiants locals; (c) l’anglès com a mitjà d’instrucció i comunicació formal i informal; i de les llengües inicials dels estudiants internacionals;

(2) els conflictes comunicatius i socials derivats d’una xarxa social amb membres de perfils culturals, sensibilitats i ideologies diferents;

(3) el baix nivell de competència lingüística de molts estudiants quan comencen els estudis de grau;

(4) els nivells heterogenis en la competència en anglès de companys de classe d’orígens familiars, culturals i socials diferents;

(5) la necessitat urgent d’educar als futurs professionals amb les habilitats i actituds transculturals i translingües necessàries que els permetran treballar en empreses transnacionals i negociar amb interlocutors internacionals, i

(6) la complexitat de dissenyar polítiques educatives que brinden solucions efectives a tot l’anterior al temps que asseguren la qualitat de la instrucció en tots els nivells educatius.