TRANSLINGUAM-UNI: Competència transcultural en aules universitàries multilingües i multiculturals amb plena docència en anglès. Llengües, actituds, sensibilitat intercultural i identitat.

El projecte TRANSLINGUAM-UNI investiga si les aules universitàries de grau multilingües i multiculturals amb plena docència en anglès propicien el desenvolupament de la competència transcultural entre els seus estudiants, i en quina mesura. L’estudi d’aquesta competència s’aborda interdisciplinàriament (p.e. sociolingüística educativa, adquisició de llengües, antropologia lingüística i psicologia social) i des de quatre dimensions: (1) lingüística (progrés individual en anglès i translingüisme), (2) actitudinal (vers llengües presents en l’aula), (3) interculturalitat (desenvolupament o no de sensibilitat intercultural) i (4) identitària (desenvolupament o no d’una identitat cosmopolita). Llegir més

Finançament

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MCIU), Agencia Estatal de Investigación (AEI) i Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) des de l’01/01/2019 FINS EL  31/12/2022. Projecte finalitzat, amb valoració final de resultats "molt satisfactoria".

Ministerio de ciencia e Innovación    European Regional Development Fund

Departament d'Humanitats

Edifici Jaume I (campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

 +34 935 421 535

[email protected]

Enllaços