Visualització del contingut web

Els membres del grup de recerca GREILI (Departament d’Humanitats, UPF) estem duent a terme un projecte de recerca centrat en el multilingüisme i la multiculturalitat a les aules universitàries. Aquesta recerca, el Projecte Translinguam-Uni, ha rebut finançament públic del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades entre 2019 i 2022 (Ref.: AEI / FEDER, UE-PGC2018-098815-B-100; la professora Mireia Trenchs n’és la seva investigadora principal). Per a aquesta recerca, necessitem estudiants com tu que participin en el projecte i que ens ajudin a recollir dades rellevants. Amb aquest document volem informar-te sobre el projecte i recollir el teu consentiment per participar-hi.

Per al projecte recollim dades d’estudiantes a les aules i altres espais de la universitat que ens permetin d’investigar pràctiques lingüístiques, progressos en la llengua anglesa, actituds lingüístiques, interculturalitat i posicionaments identitaris relacionats amb la llengua. Les dades que necessitem es recolliran de maneres diferents: qüestionaris, entrevistes personals, proves de llengua, gravacions d’audio i observació per part dels investigadors, tant dins com fora de l’aula. Les dades només estaran relacionades amb els temes mencionats anteriorment. Per assegurar-nos que mai pots ser identificat, les dades es recolliran de manera que les teves respostes mai es difondran amb el teu nom. Per això, mai et demanarem que incloguis el teu nom en proves, qüestionaris o entrevistes, sinó que utilitzis un codi d’identificació.

Aquest projecte no té cap relació amb les teves assignatures habituals a la universitat. Per tant, no t’afectarà de cap manera si decideixes no participar. Si decideixes participar, també has de saber que les teves respostes a proves, qüestionaris i entrevistes mai afectaran les teves qualificacions acadèmiques i només s’utilitzaran de manera anònima amb finalitats acadèmiques i educatives. Per tant, si us plau, respon de la manera més sincera possible per tal que els resultats ens permetin d’arribar a conclusions rellevants que després seran útils per a professors, degans i administradors universitaris que vulguin millorar les aules multiculturals i multilingües. Si ho desitges, també podràs rebre comentaris sobre els resultats de les proves i qüestionaris en els que participis.

Aquestes dades es recullen ara per al projecte Translinguam-Uni i només s’utilitzaran per a aquest projecte. Potser també es faran servir en una extensió del projecte que també dirigirà la professora Mireia Trenchs i que, en els cinc anys posteriors a la finalització del present projecte, investigui més a fons els temes mencionats més amunt. Les dades no s’utilitzaran de cap manera en altres recerques que investiguin cap altre tema.

Si tens alguna pregunta o dubte o desitges deixar de participar en el projecte, pots posar-te en contacte amb mi, Mireia Trenchs, com a investigadora principal. També pots contactar amb mi en un futur proper si vols que t’informem dels resultats del projecte tot concertant una reunió. També pots seguir el curs del projecte i els seus resultats al lloc web https://www.upf.edu/web/translinguam-uni.

Salutacions cordials i moltes gràcies pel teu temps i interès.

Professora Mireia Trenchs Parera ([email protected])

Departament d’Humanitats, Universitat Pompeu Fabra