Web Content Display

  • Feixa, C. (2019). Investigando bandas juveniles en tres continentes. Omnia, 238, 24-28. Repository: https://repositori.upf.edu/handle/10230/42337.
  • Feixa, C., & Sánchez-García, J. (2021). Did you know that gangs are not all about crime and violence? Futurum, 7, 100-105. https://futurumcareers.com/Issue-07.pdf. Repository: https://repositori.upf.edu/handle/10230/47318.
  • Feixa, C., & Sánchez-García, J. (2021, May 27). Research Focus: Mediation for Conflict Management. Open Access Government. https://www.openaccessgovernment.org/conflict-management/111520/. Repository: https://repositori.upf.edu/handle/10230/48136.
  • Sánchez-García, J., & Aubarell, G. (2021). Gènere i re-evolució àrab: Superant els discursos homogeneïtzadors? Pensem. https://www.pensem.cat/noticia/245/genere-re-evolucio-arab-superant-discursos-homogeneitzadors.
  • Sánchez-García, J., & Aubarell, G. (2021). Revolució i dissidència. Joves i llibertat deu anys després de la primavera àrab. Agenda Llatinoamericana mundial 2022, pp. 254-255. 

 

  • Oliver, M., & Feixa, C. (2022). Tratamiento mediático de la violencia asociada a grupos juveniles. Blog del CRS de Adolescencia y Juventud. https://www.adolescenciayjuventud.org/blog/tratamiento-mediatico-de-la-violencia-asociada-a-grupos-juveniles/.