Back Industrial PhDs and TIDE, in the UPF magazine

Industrial PhDs and TIDE, in the UPF magazine

10.09.2019

 

"Doctorado industrial: con un pie en la empresa y el otro en la universidad" 360upf Número 5/A Fondo 09/2019, https://www.upf.edu/web/360upf/numero5/a-fons

"Doctorat industrial: amb un peu a l’empresa i l’altre a la universitat", 360upf Número 5A Fons 09/2019, https://www.upf.edu/web/360upf/numero5/a-fons

 

 

Multimedia

Categories:

SDG - Sustainable Development Goals:

Els ODS a la UPF

Contact