La Universitat Pompeu Fabra disposa de beques i ajuts per a estudiants UPF que cerquen assegurar l’accés en condicions d’igualtat per a tots els homes i les dones a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, incloent-hi l’ensenyament universitari.

El compromís de la UPF amb el desenvolupament sostenible es fa explícit en el seu Pla Estratègic 2016-2025. Un dels tres eixos transversals estableix precisament l’objectiu d’«esdevenir una universitat socialment responsable i sostenible», i fixa a més l’àmbit d’Entorn i projecció com un dels cinc àmbits estratègics de la Universitat, que es proposa com a objectiu «la formació de persones cultes, bons professionals i ciutadans compromesos amb la societat». 

Convocatòries:

  • Programa UPF d'ajuts a l'estudi (Situacions Sobrevingudes i Complement Beca Equitat). Aquests ajuts van adreçats als estudiants dels centres propis de la UPF, matriculats en ensenyaments oficials de grau, que es trobin davant de dificultats econòmiques importants 
  • Programa UPF de beques salari per a nous estudiants de grau de la UPF. Els ajuts del programa estan destinats a estudiants en condicions d'accedir a la universitat per primera vegada, amb escassos recursos econòmics, en el curs acadèmic 2017-2018