Els ajuts del Programa UPF de beques salari per a nous estudiants de grau de la Universitat Pompeu Fabra estan destinats a estudiants en condicions d'accedir a la universitat per primera vegada, amb escassos recursos econòmics.

Aquest programa de beques està finançat pel Banc Santander.

Es convoquen 7 places, de les quals, 5 seran de modalitat general i 2 de modalitat Prometeus (Institut Milà i Fontanals i Institut Miquel Tarradell).

Els ajuts tindran la durada dels anys del pla d'estudis del grau en què els beneficiaris obtinguin plaça i formalitzin la matrícula corresponent.

Consulta les bases del Programa UPF de beques salari per a nous estudiants de grau de la UPF, aprovada per Acord del Consell de Govern de 10 d'abril del 2019.

Termini de presentació de sol·licituds: fins l'31 de maig del 2019.

En data 11 d'octubre del 2019 es fa pública la resolució definitiva del Programa de Beques Salari per a estudiants del grau de la UPF. Curs 2019-20.

En data 15 de novembre del 2019 es fa pública la segona resolució definitiva del Programa de Beques Salari per a estudiants del grau de la UPF. Curs 2019-20.