Els ajuts del programa UPF de beques salari per a nous estudiants de grau de la Universitat Pompeu Fabra estan destinats a estudiants en condicions d'accedir a la universitat per primera vegada, però amb escassos recursos econòmics.

Aquest programa de beques està finançat pel Banc Santander.

Es convoquen 5 places, de les quals, 3 seran de modalitat general i 2, de modalitat Prometeus, és a dir, estudiants que han cursat els seus estudis de batxillerat en un dels següents instituts:

Institut Milà i Fontanals
Institut Miquel Tarradell
Institut Barri Besòs
Institut Bernat Metge
Institut Pablo Ruiz Picasso

Els ajuts tindran la durada dels anys del pla d'estudis del grau en què els beneficiaris obtinguin plaça i formalitzin la matrícula corresponent.

Consulta les bases del programa UPF de beques salari per a nous estudiants de grau de la UPF, aprovades per acord del Consell de Govern de 28 d’abril del 2021 *(bases pendents d'actualitzar).

Important: Por optar a la beca salari en lloc de sol·licitar l'acreditació de caràcter econòmic has de sol·licitar la beca general abans del 12-05-2022.

Termini de presentació de sol·licituds: fins al 7 de juny del 2022.

Presenta la sol·licitud en línia acompanyada de la documentació acreditativa.

És important que completis la teva sol·licitud abans de finalitzar el termini de presentació. Si et falta alguna documentació de les obligatòries, carrega un document en blanc; així podràs gravar la teva sol·licitud. Més endavant, ja contactarem amb tu per reclamar-te aquesta documentació.

En data 30 de juny del 2022 es fa pública la Proposta de resolució del Programa de beques salari per a nous estudiants de grau de la UPF - curs 2022-23.

En data 18 d'octubre del 2022 es fa pública la Resolució definitiva del Programa de beques salari per a estudiants del grau de la UPF- curs 2022-23.