Els ajuts del programa UPF de beques salari per a nous estudiants de grau de la Universitat Pompeu Fabra estan destinats a estudiants en condicions d'accedir a la universitat per primera vegada, però amb escassos recursos econòmics.

Aquest programa de beques està finançat pel Banc Santander.

Es convoquen 5 places, de les quals, 3 seran de modalitat general i 2, de modalitat adreçada a estudiants adherits al programa Prometeus.

Els ajuts tindran la durada dels anys del pla d'estudis del grau en què els beneficiaris obtinguin plaça i formalitzin la matrícula corresponent.

Consulta les bases del programa UPF de beques salari per a nous estudiants de grau de la UPF, aprovades per acord del Consell de Govern de 28 d’abril del 2021, modificat per acord del Consell de Govern de 15 de juny del 2022, modificat per acord del Consell de Govern de 26 d'abril del 2023.

Important: Per optar a la beca salari has de sol·licitar la beca general abans del 17-05-2023.

Termini de presentació de sol·licituds: fins al 7 de juny del 2023.

Presenta la sol·licitud en línia acompanyada de la documentació acreditativa.

És important que completis la teva sol·licitud abans de finalitzar el termini de presentació. Si et falta alguna documentació de les obligatòries, carrega un document en blanc; així podràs gravar la teva sol·licitud. Més endavant, ja contactarem amb tu per reclamar-te aquesta documentació.

En data 30 de juny del 2023 es fa pública la Proposta de resolució del Programa UPF de beques salari per a nous estudiants de grau de la Universitat Pompeu Fabra - curs 2023-24

En data 18 d'octubre del 2023 es fa pública la Resolució definitiva del Programa UPF de beques salari per a nous estudiants de grau de la Universitat Pompeu Fabra - curs 2023-24