Objecte de l'ajut i destinataris

Els ajuts del Programa UPF de beques salari per a nous estudiants de grau de la Universitat Pompeu Fabra estan destinats a estudiants en condicions d'accedir a la universitat per primera vegada, amb escassos recursos econòmics.

Es convoquen 5 places, de les quals, 3 seran de modalitat general i 2 de modalitat Prometeus (Institut Milà i Fontanals i Institut Miquel Tarradell).

Els ajuts tindran la durada dels anys del pla d'estudis del grau en què els beneficiaris obtinguin plaça i formalitzin la matrícula corresponent.

Consulta les bases del Programa UPF de beques salari per a nous estudiants de grau de la UPF, aprovada per Acord del Consell de Govern de 22 de febrer del 2017.

Termini de presentació de sol·licituds: Ampliat fins al 12 de maig del 2017.

Caldrà presentar la sol·licitud del Programa UPF de beques salari per a nous estudiants de grau de la UPF acompanyada de la documentació acreditativa al Punt d'Informació a l'Estudiant.

Consulta la resolució definitiva de la beca salari 2017-2018