L'execució del Pla d'Inclusió de la Universitat Pompeu Fabra té com a objectiu evitar qualsevol mena de discriminació de les persones que presentin necessitats especials. Posa a l'abast de tota la comunitat universitària un instrument eficaç que orienti les actuacions de la Universitat. Els principis rectors del pla són:

  • l'assumpció de la diversitat i la pluralitat,
  • la responsabilitat social i
  • la transversalitat i el compromís de participació.

Per donar compliment en aquests principis, el pla estableix quatre objectius generals:

  • el compromís amb el dret a la igualtat d'oportunitats i l'autonomia de les persones amb discapacitat;
  • l'eliminació de qualsevol mena de barrera;
  • l'accés a informació, formació i suport per part de la comunitat universitària per fer possible els dos objectius anteriors, i
  • la realització de les adaptacions necessàries per tal que les persones amb discapacitat puguin assolir els seus objectius acadèmics, professionals i laborals.

Totes les accions i activitats en aquest àmbit es difonen des del portal UPF Inclusió.