1. Vull fer intercanvi
  2. Ja tinc una plaça
  3. La tornada
  4. Tens dubtes?
 

Calendari orientatiu

Octubre
Novembre
  • Idiomes UPF organitza diferents proves d'idiomes
  • Sol·licitud online de fins a vuit destinacions per order de preferència
Desembre

Primera assignació de places

Gener Segona assignació de places (reassignació)
Febrer Assignació definitiva de places
Març  Sessió informativa adreçada exclusivament a estudiants de la Facultat amb plaça assignada per al curs vinent. IMPORTANT!!

Recomanacions

El programa d'intercanvi es pot realitzar a 3r o 4t curs, tot i que des de la Facultat es recomana realitzar-lo a 4t, un cop s'han cursat i superat la majoria d'assignatures obligatòries.

Les estades poden ser d'un trimestre, un semestre o de tot el curs acadèmic, la durada mínima és d'un trimestre.

En un semestre a la universitat de destinació se solen fer 30 crèdits ECTS, per fer-la quadrar amb els trimestres de la UPF pots marxar al primer semestre (agost-setembre) i fer dos trimestres a la UPF o fer el primer i segon trimestre aquí i marxar durant el segon semestre (març-juny). 

El mínim de crèdits a matricular per tenir beca són 15 ECTS per trimestre/semestre. Per a la mobilitat nacional (SICUE) el mínim són de 24 ECTS per a estades de 5 mesos i 45 ECTS per a estades de 9 mesos.

El Treball de Fi de Grau és perfectament compatible amb la mobilitat, però s'ha de matricular a la UPF i fer els tràmits pertinents a la UPF i dins el termini (tema, tutor/a,etc.). Un TFG fet a l'estranger no és homologable.

IMPORTANT!!

L'opció d'examen online només es va preveure durant l'excepcionalitat de la pandèmia; però actualment la UPF ja treballa en plena normalitat a tots els nivells. Això no treu que el professor pugui oferir modalitats alternatives pel que fa a l'avaluació continuada (és a dir, seminaris)  pels estudiants que estiguin d'Erasmus o altres programes de mobilitat.

Els exàmens o proves finals són presencials a menys que el professor/a estableixi un sistema diferent.

Sol·licita la teva plaça pas a pas

 ERASMUS + CONVENIS BILALERALS

SICUE

Trobaràs tota la informació de com fer un intercanvi, en format PDF, en aquest dossier d’informació acadèmica