El procés de matrícula amb estudis iniciats es comú per a tots els graus de la UPF i es descriu a la web de matrícula:

Informació relativa al procés d'estudis iniciats