Informació sobre l'admissió a un estudi de grau amb estudis universitaris iniciats pel curs 2020-2021

  1. Convocatòria ordinària/única:

              Perfil Periodisme

              23921528X             77129471Y                                               

              47442411N             21774432X

              23818312H             41629229B

              41646658Y             48042861R

              48066657S             49323047F

              38882021S             77634478W

              51805146S             25369782T

              77217482L             26323470Q

              48180916X             41563737T

             

              Perfil Jurídic

              47936850C

              49258309Z

              47967678M

 

              Qualsevol perfil

              47997799L

              48176346V

 

DATA DE MATRÍCULA:  

     Dilluns 14 i dimarts 15, de 9:00 a 14:00. 

 

DATA D'INICI DEL CURS: 

  • 1r curs:  21 setembre 2020
  • Altres cursos:  28 setembre 2020