Informació sobre l'admissió a un estudi de grau amb estudis universitaris iniciats pel curs 2019-2020

  1. Convocatòria ordinària:

  Perfil Periodisme:

  25369253T         

  48035708R

  47596592R

  54094805R

  43638942F

  39413795Y

  47443523C

  23928481V

  43636620P

  73213733H

  X5957794N

  49782904W

 

Perfil Jurídic:

  41578045W

 

Qualsevol perfil:

  46475028D

  77620243G

  48210587B

 

Exclòs:

  XDD190493

  

  1. Convocatòria extraordinària 

            48099651G                             45347594N

            41616595G

            48235137C

            48018352X

            24415973R

            48059045Q

            

DATA DE MATRÍCULA:  

              Conv. Ordinaria: del 9 al 12 de setembre

              Conv. Extraordinària: del 23 al 27 de setembre

DATA D'INICI DEL CURS: 

  • 1r curs: dilluns 16 de setembre
  • Altres cursos: dimecres 25 de setembre