Vés enrere La UPF obté tres doctorats industrials en la convocatòria 2018, dins els programes en Comunicació, TIC i Dret

La UPF obté tres doctorats industrials en la convocatòria 2018, dins els programes en Comunicació, TIC i Dret

Amb aquests tres projectes, que es desenvoluparan, respectivament, a Estudio Bay (Visyon), NTENT i el bufet d'advocats Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, la Universitat ha aconseguit un total de trenta ajudes, en el marc d'aquest programa gestionat per l'AGAUR.
29.03.2019

 

La Universitat Pompeu Fabra ha obtingut tres nous ajuts de Doctorat Industrial en les diverses resolucions parcials dins de la convocatòria 2018, la sisena des dels inicis d’aquest programa gestionat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya. Actualment hi ha oberta la convocatòria del 2019, amb una primera resolució parcial que es donarà a conèixer a mitjans del mes de juny.

Els tres projectes aconseguits, que ja s’han iniciat, han estat presentats per l'Escola de Doctorat de la UPF i tindran una durada de tres anys. Fruit d’un conveni de col·laboració entre la Universitat i l’empresa respectiva, es desenvoluparan dins els programes de doctorat en Comunicació, en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i en Dret, respectivament.

Els projectes es desenvoluparan dins els programes de doctorat en Comunicació, en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i en Dret.

En primer lloc, trobem ”Accessibilitat i desenvolupament d'usos positius aplicats de realitat virtual i augmentada per a persones amb mobilitat reduïda”, un projecte a càrrec de la doctoranda Alicia Cañellas Mayor, que porta a terme a l’empresa Estudio Bay (Visyon), en el marc del programa de Doctorat en Comunicació. La directora de la tesi és Laura Aymerich-Franch, investigadora Ramón y Cajal del Departament de Comunicació i membre del Grup de Recerca Communication, Advertising & Society (CAS).

En segon lloc, “Representation learning on graphs for web data”, que elabora el doctorand Francisco Nurundín Álvarez González, vinculat a l'empresa NTENT, i dins el programa de doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. El director de la tesi és Vicenç Gómez Cerdà, professor del DTIC i membre del Grup de Recerca en Artificial Intelligence and Machine Learning (AI & ML)

Aquests dos projectes, dotats cadascun d’ells amb 33.960 euros, s’emmarquen en la modalitat de cofinançament, que inclou ajut econòmic tant per al doctorand (en mobilitat i matrícula) com per al grup de recerca.

Finalment, el projecte “Imputació penal i compliance als grups de societats”, el desenvolupa el doctorand León Manuel González Mercé, al bufet d’advocats Cuatrecasas Gonçalves Pereira, en el marc del Programa de Doctorat en Dret. Els directors de tesi són Raquel Montaner Fernández, professora de l’àrea de Dret Penal del Departament de Dret de la UPF i investigadora del Grup de Recerca en Dret Penal Econòmico-Empresarial, juntament amb Iñigo Ortiz de Urbina, actualment vinculat a la Universitat Complutense de Madrid. Aquest projecte compta amb un ajut de 8.472 euros, dins de la modalitat d’ajut específic, que inclou finançament per a l’estudiant en mobilitat i matrícula.

Amb aquests tres nous projectes, la Universitat suma un total de trenta ajuts aconseguits, des que l’any 2013 es va posar en marxa el Pla de Doctorats Industrials, i que es reparteixen entre els programes de doctorat de la UPF següents: en Tecnologies de la informació i les Comunicacions (14), en Biomedicina (7), en Dret (5), en Comunicació (3) i en Traducció i Ciències del Llenguatge (1).

Promoure les tecnologies emergents en les persones amb mobilitat reduïda

El projecte “Accessibilitat i desenvolupament d'usos positius aplicats de realitat virtual i augmentada per a persones amb mobilitat reduïda” el portarà a terme Alicia Cañellas Mayor a l’empresa Estudio Bay, S.L. (Visyon), especialitzada en tecnologies emergents. Ho farà des de l’aproximació teòrica de la tecnologia positiva (que vol millorar la qualitat de vida i el benestar físic i psicològic de les persones), amb l’objectiu de promoure els usos positius aplicats de la realitat virtual, augmentada i mixta en col·lectius de persones amb mobilitat reduïda.

El desenvolupament d’aquests usos s’efectuarà a dos nivells: d’una banda, en la millora de l’accessibilitat pel que fa a l’ús d’aquests dispositius i a l’accés als seus continguts; i de l’altra, en l’aprofundiment d’usos específics que puguin contribuir a augmentar l’autonomia i la qualitat de vida d’aquest col·lectiu.

Desenvolupar nous mètodes computacionals per representar dades en forma de xarxa

Representation learning on graphs for web data”, és el projecte que Francisco Nurundín Álvarez González elaborarà a NTENT, companyia especialitzada en la intel·ligència artificial conversacional i en la cerca semàntica. Se centrarà en el desenvolupament i l’anàlisi de mètodes computacionals i estadístics per aprendre automàticament representacions eficients de dades que tenen forma de xarxa. Aquests models poden ser útils, no només per codificar xarxes massives de manera compacta, sinó també en tasques com la predicció.

En particular, l’estudi es basarà en la caracterització de problemes reals en què es necessiti aprendre aquestes representacions; en el desenvolupament i l'anàlisi de mètodes que millorin els actuals; i finalment, en explorar noves aplicacions en qüestions com ara influir en la formació natural d’una xarxa mitjançant el marc d’aprenentatge de reforç i de control òptim.

Estudi dels criteris d’imputació de responsabilitat en els grups de societats

El projecte Imputació penal i compliance als grups de societats”, que León Manuel González Mercé desenvoluparà al bufet d’advocats Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P., es fonamenta en una problemàtica jurídica existent. Actualment hi ha confusió pel que fa a l’aplicació de la diversitat legislativa quant a les vies sancionadores que afecten els grups de societats, els quals constitueixen una agrupació de persones jurídiques sense personalitat jurídica pròpia. Aquests grups de societats presenten realitats totalment diferents, amb grans diferències entre ens tan dispars com són les Unions Temporals d’Empresa (UTE) i els grups d’empreses, motiu que dificulta l’aplicació d’una mateixa solució.

El projecte de Doctorat Industrial farà un estudi en profunditat en la recerca d’elements de concreció pel que fa als criteris d’imputació de responsabilitat en els grups de societats i en les relacions matriu-filial, ja sigui per determinar l’autoria en els supòsits de decisions preses per l’empresa matriu, com els supòsits d’incompliment dels deures de supervisió, vigilància i control de la matriu que ostenta el domini social sobre la seva filial.

Multimèdia

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact