PhD dissertations at UPF by gender

Nombre de tesis llegides en cada centre fent distinció entre doctores i doctors.
Total a la UPF:

Nombre de tesis llegides per centre fent distinció entre doctores i doctors.

 

El gran nombre de tesis llegides de ciències experimentals i de la salut s'explica pel fet que aquest àmbit ès, amb diferència, el que rep més estudiants a la universitat.

Quant a la paritat, en el conjunt de la universitat observem que el nombre de doctores és bastant similar al de doctors, per bé que s'obsera un marcat dèficit de doctores en l'àmbit tecnològic o de l'economia que es veu compensat per una significativa majoria en l'àmbit de la traducció i la lingüística i, sobretot, de les ciències experimentals i de la salut.