La Unitat de Coordinació Acadèmica d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona és la responsable de garantir la qualitat dels programes formatius del centre (grau, màster i doctorat), de la recerca i de la gestió, així com la seva millora contínua.

El disseny del Sistema de Garantia Interna de Qualitat en què s’emmarquen els programes formatius va ser certificat per AQU Catalunya el 2011 a nivell d’Universitat, mentre que la seva implantació a nivell de centre va ser avaluada externament per primera vegada en el procés d’acreditació del 2014.

La Facultat d'Humanitats va obtenir la valoració positiva de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya del disseny del Sistema de Garantia Interna de Qualitat aplicable a les seves titulacions oficials, després d'haver estat avaluat en el marc del programa AUDIT, cosa que indica que és conforme a les directrius establertes en aquest programa.