El Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l'Aprenentatge i el Coneixement (PlaCLIK) té per objecte donar suport al desenvolupament de projectes relacionats amb els ensenyaments de grau i de postgrau que atenguin necessitats i que aportin innovació al procés d'ensenyament-aprenentatge.

L’objectiu de la convocatòria PlaCLIK, és donar suport a la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge i la promoció de la recerca en la pràctica docent. Els projectes han d’estar relacionats amb les línies temàtiques que es detallen en la convocatòria, en el marc del nou model educatiu que promou EDvolució.

La convocatòria promou dos tipus de projectes:

a) projectes d’investigació sobre la docència o estudis sobre l’impacte de la innovació docent

b) projectes relacionats amb la pràctica docent, a partir de noves intervencions i millores en el disseny, implementació i avaluació de les iniciatives.

 

Xarxa d'Innovació

La Xarxa d'Innovació és el teixit format pels diferents agents dedicats a la qualitat i la transformació pedagògica dels processos d’aprenentatge. Està coordinada pels Responsables d’Innovació de les UCA, el vicerectorat de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació, el comissionat d’EDvolució, i el personal del CLIK. Té per objectiu impulsar i implementar estratègies de millora educativa a la UPF que impliquin la interacció i coordinació entre diverses UCA i altres institucions externes.
 
Responsable d'innovació: Meritxell Ferrer Martín
 

Projectes d'innovació educativa

 

 

 

Assignatures del curs 2021-22 que participen en el pla d'implementació del projecte d'innovació i transformació pedagògica EDvolució