El Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l'Aprenentatge i el Coneixement (PlaCLIK) té per objecte donar suport al desenvolupament de projectes relacionats amb els ensenyaments de grau i de postgrau que atenguin necessitats i que aportin innovació al procés d'ensenyament-aprenentatge.

L’objectiu de la convocatòria PlaCLIK 2020-2021, és donar suport a la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge i la promoció de la recerca en la pràctica docent. Els projectes han d’estar relacionats amb les línies temàtiques que es detallen en la convocatòria, en el marc del nou model educatiu que promou EDvolució.

La convocatòria promou dos tipus de projectes:

a) projectes d’investigació sobre la docència o estudis sobre l’impacte de la innovació docent

b) projectes relacionats amb la pràctica docent, a partir de noves intervencions i millores en el disseny, implementació i avaluació de les iniciatives.

 

El blog de les USQUIDs