Ajuts d'innovació docent (PlaCLIK) Ajuts d'innovació docent (PlaCLIK)

 

 

El PlaCLIK és un pla d'ajuts de suport a la qualitat i a la innovació en aprenentatge i coneixement que té per objecte donar suport al desenvolupament de projectes relacionats amb els ensenyaments de grau i postgrau, que atenguin necessitats i que aportin innovació al procés d'ensenyament-aprenentatge, a partir de diferents línies estratègiques. Les iniciatives presentades poden ser interdepartamentals o interuniversitàries, sempre que estiguin liderades per membres de la UPF.

 

Ajuts concedits a professorat de l'UCA d'Humanitats

 

Curs acadèmic 2018-2019

Títol del projecte: L’assistència/absència a/de classe dels estudiants de grau de la UPF: causes i propostes de Millora
Responsable acadèmic: Pol Capdevila
Ajut atorgat: 5.000,00 €
Data finalització: 30.10.2019

 

Títol del projecte: Estudi sobre la dedicació laboral dels estudiants del Grau en Humanitats durant els estudis i de la seva incidència en el rendiment acadèmic

Responsable acadèmic: Josep Maria Castellà
Ajut atorgat: 2.800,00 €
Data finalització: 30.10.2020

 

Títol del projecte: Aprenentatge i avaluació professionalitzadors per a les humanitats i les ciències socials: Disseny d’una guia per a l’estudiant, de rúbriques d’avaluació i d’accions d’aprenentatge - servei per a treballs de curs d’assignatures transversals

Responsable acadèmica: Mireia Trenchs
Ajut atorgat: 4.000,00 €
Data finalització: 30.10.2020

 

 

Curs acadèmic 2017-2018

 

Títol del projecte: Implementació de les pràctiques d’avaluació coherents amb el model de l’EEES
Responsable acadèmic: Pol Capdevila
Ajut atorgat: 1800,00 €

 

Títol del projecte: Història del Món a Itunes U
Responsable acadèmic: Daniele Cozzoli
Participants: Daniele Cozzoli , Fernando Guirao Piñeyro
Ajut atorgat: 1.500,00 €

 

Títol del projecte: Història de Xina en 20 objectes / History of China in 20 objects
Responsable acadèmic: Dolors Folch Fornesa
Ajut atorgat: 2.500,00 €

 

Títol del projecte: Be Global at UPF 
Responsable acadèmic: Antoni Luna
Participants: Sonia Arribas Verdugo, Rosa Cerarols Ramirez, Alexandre Coello de la Rosa, Xavier Ferrer Gallardo, Josep Ibáñez Muñoz, Stephen Jacobson Finberg, Antoni Luna Garcia, Pablo Pareja Alcaraz
Ajut atorgat: 5932,84 € 

 

Títol del projecte: Les Humanitats Digitals: eines i conceptes per renovar les Humanitats avui 
Responsable acadèmic: María Morrás Ruiz-Falcó
Participants: Josep M. Castellà Lidón, María Morrás Ruíz-Falcó, Alberto Nodar Domínguez, Elena Rufat Perelló
Ajut atorgat: 4.000,00 €

 

Títol del projecte: InTFGrats: una experiencia cooperativa i articulada entre diversos graus a la UPF 
Responsable acadèmic: Aïda Solé Auró
Participants: Josepa Alemany Costa, Encarnación Atienza Cerezo, Pol Capdevila Castells, Alberto Carrió Sampedro, Davinia Hernández Leo, Elisabet Moyano Claramunt, Carles Roca Cuberes
Ajut atorgat: 6.000,00