Direcció Administrativa

Responsable unitat administrativa i cap Secretaria Facultat d'Humanitats
Esther Celma Fe

Cap de la Secretaria del Departament d'Humanitats
Maite Sastre Alsina

Coordinació d'àmbits

Àmbit de Recerca i Doctorat
Salomé Alamillo Curz

Àmbit de Professorat
Èric Ramos Gallego

Àmbit de Programació Docent
Mireia Monroig Albiol

Àmbit d'Afers Acadèmics
Eulàlia Solé Solano

Suport

Àngels Bertran Ambrós
Carolina Cámara Molina
Miriam Cano Manzano
Isabel Cortés Morros
Cristina Garrido Buixeda
Montserrat Martí Quintillà
Carmen Monge Solanas
Marta Perelló Cuadras
Yolanda Pueyo Bayona

Altres

Laboratori d'Arqueologia (tècnica)
Laura Trellisó Carreño

Estudiant en pràctiques (web)
Arnau Pérez i Samprieto