Direcció Administrativa

Cap de la Unitat de Gestió i Administració d'Humanitats
Miquel J. Sánchez Ginés

Coordinació d'àmbits

Àmbit de Recerca i Doctorat
Salomé Alamillo Curz

Àmbit de Professorat
Èric Ramos Gallego

Àmbit de Programació Docent
Mireia Monroig Albiol

Àmbit d'Afers Acadèmics
Eulàlia Solé Solano

Suport

Àngels Bertran Ambrós
Carolina Cámara Molina
Miriam Cano Manzano
Isabel Cortés Morros
Cristina Garrido Buxeda
Montserrat Martí Quintillà
Carmen Monge Solanas
Carina Ortega Puig
Marta Perelló Cuadras
Yolanda Pueyo Bayona

Laboratori d'Arqueologia (tècnica)
Laura Trellisó Carreño

 

Edifici Jaume I (Campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona
Despatx: 20.273

(+34) 93 542 15 35 

[email protected] 


 

Edifici Jaume I (campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

(+34) 93 542 15 35

[email protected]